ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566 และข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุดของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน ปี 2567

จากการที่โครงการสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้มีการกำหนดให้มีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยให้ผู้มีรายได้น้อยทั้งหมดต้องลงทะเบียนใหม่ตั้งแต่ปี 2567 แล้วนั้น และได้มีการประกาศผลผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดโดยสามารถตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2024 หากเช็คสิทธิแล้วผ่านก็ต้องไปยืนยันตัวตนให้สำเร็จและสามารถใช้สิทธิได้เริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน เป็นต้นไปส่วนคนที่ยืนยันตัวตนภายใน 26 พ.ค.2567 ก็จะสามารถเริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนได้ ส่วนข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันที่ 12 พ.ค. 66 จากการเช็คยอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และลงทะเบียนยื่นขออุทธรณ์มีจำนวนทั้งสิ้น 1,266,682 รายและจะประกาศผลการพิจารณาผลอุธรณ์ในวันจันทร์ที่ 12 มิ.ย.66 นี้ ส่วนสำหรับผู้ที่จะได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนรายละเอียดต่าง ๆ ของวงเงินว่าเงินเข้าวันไหนหรือได้รับเท่าไหร่ของผู้เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนจะชี้แจงให้ทราบในช่วงต่อไป

สิทธิอะไรของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนที่ได้เพิ่มเติมบ้าง

ต่อไปจะมาดูว่าผู้ที่ได้รับสิทธิใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2567จะมีอะไรที่แตกต่างหรือเพิ่มเติมไปบ้างเริ่มจากวงเงินแรก วงเงินสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จากร้านธงฟ้าราคาประหยัดจำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนจะมีสิทธิได้รับย้อนหลังนับเริ่มจากเดือนเมษายนเป็นจำนวน 2 เดือน นั้นคือจะได้รับเพิ่มอีก 600 บาท รวมเป็น 900 บาทส่วนวงเงินส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 66 จากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนดจำนวน 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือนจะได้รับเพิ่มอีก 20 บาทเป็น 100 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนจะไม่ได้รับย้อนหลังสำหรับวงเงินนี้ และเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของวงเงินสำหรับค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนก็จะได้รับจำนวน 750 บาทต่อคนต่อเดือนตามที่ได้กำหนดไว้แต่ต้น

จะรับเงินอุดหนุนค่าน้ำค่าไฟของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนได้อย่างไร

สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 66ผู้ที่ได้รับสิทธิใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนจะได้รับสิทธิรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าจากมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าจำนวน 315 บาทและค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน จะไม่มีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนแต่ทางกรมบัญชีกลางจะชำระตรงให้แก่ผู้ให้บริการเองโดยผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนต้องไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเองที่สำนักงานของผู้ให้บริการในพื้นที่หรือในเว็บไซต์ก่อนแล้วจะสามารถได้รับสิทธิของวงเงินนี้สำหรับใบแจ้งหนี้ในเดือนถัดไป หากคุณต้องการติดตามข่าวสารของเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดสามารถติดตามได้ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของโครงการ