ข่าวกสิกรไทยแจกเงินพนักงาน พร้อมเช็คคุณสมบัติและเงื่อนไขที่ต้องมีวันนี้

กสิกรไทยแจกเงินพนักงาน 10000 เป็นกำลังใจสู้ภัยโควัด 19 2567

ในช่วงโรคระบาดโควิด – 19 หลายคนได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจมากมาย ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างยาวนาน และไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่ แต่พนักงานของธนาคารกสิกรไทยเตรียมดีใจได้เลย เพราะในวันที่ 29 ตุลาคม 2567 ที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทยได้ประกาศโครงการกสิกรไทยแจกเงินพนักงาน โดยให้เงินช่วยเหลือพนักงานที่ทำงานและอยู่เคียงข้างธนาคารกสิกรไทยมาโดยตลอด ซึ่งทางธนาคารกสิกรไทยได้ทุ่มงบถึง 320 ล้าน เพื่อช่วยเหลือพนักงานที่แนวหน้าและแนวหลังที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยกสิกรไทยแจกเงินพนักงานเป็นจำนวนเงินคนละ 10000 บาท ทั้งนี้ก็เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับพนักงานทุกคน และเพื่อเป็นกำลังใจสู้ภัยโควัด 19 โดยพนักงานทุกคนที่คาดว่าจะมีถึง 32,668 คน จะได้รับเงินช่วยเหลือ 10000 บาท จากโครงการกสิกรไทยแจกเงินพนักงาน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน  2567

โครงการกสิกรไทยแจกเงินพนักงาน10000 บาท

อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าผลกระทบของโควิด -19 ที่ยาวนานและต่อเนื่อง ทำให้หลาย ๆ กิจการได้รับผลกระทบ ซึ่งทางธนาคารกสิกรไทยก็เช่นกัน แต่เนื่องจากการบริการอย่างชาญฉลาดของธนาคารกสิกรไทย ทำให้ถึงแม้ว่า 3 ไตรมาส ปี  2567 กำไรลดลงจากไตรมาสก่อน แต่ก็สามารถทำกำไรได้และมีการเติบโตของเงินให้สินเชื่อ และเนื่องจากสภาพการณ์ที่ไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ธนาคารกสิกรไทยจึงตั้งสำรองฯ ในระดับที่สูง จึงทำให้ทางธนาคารกสิกรไทยมีโครงการกสิกรไทยแจกเงินพนักงาน และสามารถดูแลผู้ใช้บริการได้อย่างใกล้ชิด โดยมีโครงการกสิกรไทยแจกเงินพนักงานเป็นจำนวนเงินคนละ 10000 บาท เพราะทางธนาคารกสิกรไทยไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงาน เนื่องจากคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ธนาคารกสิกรไทยจึงมีโครงการให้เงินช่วยเหลือพนักงานทุกคน 

กสิกรไทยแจกเงินพนักงานมีเงื่อนไขอะไรบ้าง

ธนาคารกสิกรไทยได้มีโครงการกสิกรไทยแจกเงินพนักงานเป็นจำนวนเงินคนละ 10000 เนื่องจากธนาคารกสิกรไทยได้เล็งเห็นแล้วว่า พนักงานทุกคนที่อยู่ทั้งแนวหน้า และเบื้องหลัง สมควรจะได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นกำลังใจสู้ภัยโควิด19 ที่ไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่ โดยเงื่อนไขการเงินช่วยเหลือของธนาคารกสิกรไทยคือ ต้องเป็นพนักงานที่ยังคงสภาพการเป็นพนักงานอยู่ รวมถึงพนักงานในกลุ่มของบริษัท K – Companies กลุ่มบริษัท KBTG และกลุ่มให้การสนับสนุนงานกับธนาคารกสิกรไทย P – Companies โดยโครงการกสิกรไทยแจกเงินพนักงานจะมอบเงินช่วยเหลือพนักงานทุกคนที่อยู่เคียงข้างและทำงานแบบทุ่มเทแรงกายและแรงใจให้กับธนาคารกสิกรไทย โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีของพนักงานเป็นจำนวนเงินคนละ 10000  ในวันที่ 25 พฤศจิกายน  2567 ซึ่งหากเป็นผู้มีเงื่อนไข หรือเป็นพนักงานของธนาคารกสิกรไทยก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลกสิกรไทยแจกเงินพนักงานเพิ่มเติมแบบออนไลน์ได้ ที่เว็บไซต์ทางการของธนาคารกสิกรไทย