บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 1000 เงินเข้าวันไหน? พร้อมแนะนำวิธีเช็ควันนี้

ตรวจแหล่งกู้เงินทั้งหมด คลิกเลย!

ตรวจสอบการโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 1000 เข้าวันไหน

เกาะติดกระแสข่าวดีสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอยู่ในมือขณะนี้ โดยผู้ที่ได้รับสิทธิสามารถเช็คไทม์ไลน์และตรวจสอบการโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 1000 ของปี 2024 ได้แล้ว กรมบัญชีกลางสังกัดกระทรวงการคลัง ได้มอบเงินพิเศษเพิ่มให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 1000  บาท ตามที่ครม. ได้อนุมัติเพิ่มเงินให้กับโครงการเพิ่มกำลังซื้อแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้ ในขณะที่รัฐกำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มผู้มีบัตรคนจน และมีจำนวนไม่เกิน 13,537,294 คน โดยระยะเวลาที่เพิ่มเงินช่วยเหลือเป็น 2 เดือน ก็คือ เดือนพฤศจิกายน และ เดือนธันวาคม ปี 2024 

ในเดือนพฤศจิกายน 2024 บัตรคนจนได้รับเงินช่วยเหลืออะไรบ้าง และผู้มีบัตรคนจนกลุ่มไหนบ้างที่จะได้รับเงินที่รัฐโอนเข้ามาที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 1000 บาท  และเงินเข้าวันไหนบ้างสามารถตรวจสอบได้แล้ว

ตรวจสอบ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 1000 เงินเข้าวันไหน บ้าง

 วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2024 

เงินที่ผู้ถือบัตรคนจนได้รับนั้นจะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และจะไม่สะสมในเดือนถัดไป

  • วงเงินในการซื้อสินค้า 700/800 บาทต่อเดือน (โดยวงเงินเดิมของบัตรคนจนจะอยู่ที่ 200/300 บาท และวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้ออีกจำนวน 500 บาท)
  • ค่าใช้จ่าย/ซื้อก๊าซหุงต้มช่วยลด 45 บาท/3 เดือน บัตรคนจนหนึ่งบัตรได้รับแค่หนึ่งสิทธิ

ผู้ที่มีบัตรคนจนจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาท/คน/เดือน
  • ค่าโดยสารรถไฟ 500  บาท/คน/เดือน
  • ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก./ MRT/ BTS และ Airport Rail Link คนละ 500 บาท/เดือน (ค่าโดยสารนี้จะสำหรับแค่ผู้ถือบัตรคนจนที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน  2024

เงินช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนที่จะได้รับในส่วนนี้สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมยอดในบัตรคนจนไว้ใช้ในเดือนถัดไปได้

  • สำหรับบัตรคนจนจะได้เงินช่วยเหลือคืนค่าไฟฟ้าจำนวนไม่เกิน 315 บาท/ครัวเรือนต่อเดือน
  • เงินช่วยเหลือคืนค่าน้ำประปา 100 บาท/ครัวเรือนต่อเดือน

เงินช่วยเหลือในส่วนนี้สำหรับผู้ถือบัตรคนจน ที่มีการใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินช่วยเหลือคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ในส่วนที่เกินไปจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรคนจนจะต้องเป็นผู้ชำระเอง) และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 1000 ที่เพิ่งได้รับการอนุมัติจะเข้าวันไหน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 1000 เข้าวันไหน

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้ จะได้รับเงินช่วยเหลือจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 1000  บาท ได้รับการอนุมัติจาก ครม. จะโอนเข้าในวันที่ 22  พฤศจิกายน 2024  โดยรัฐบาลเพิ่มเงินเบี้ยผู้พิการอีกจำนวน 200 บาท จนถึงเดือนกันยายน 2024 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเป็นเงินที่โอนให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 1000 บาทต่อคนต่อเดือน โดยผู้ที่ได้รับเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 1000 บาท นั้นสามารถกดเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 1000 ช่วยเหลืออะไรบ้าง?

สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 1000 ได้ช่วยเหลือในส่วนค่าสินค้า ค่าเดินทาง ค่าไฟค่าน้ำ เป็นต้น

สามารถกดเงินสดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 1000 ได้ไหม?

ในเรื่องการกดเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 1000 สามารถกดได้ในบางส่วน เช่น เงินชดเชยค่าน้ำค่าไฟ และเงินคนพิการ

การเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 1000 ใช้อะไรบ้าง?

หากจะตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 1000 จะต้องใช้เลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด