บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคมได้เงินอะไรบ้าง เช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม

ยังคงได้รับความสนใจกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคนที่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคมตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการประกาศผลการสถานะการลงทะเบียนของประชาชนที่ได้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันไปแล้วนั้น หลายคนได้ติดตามผลว่าตนอยู่ในเกณฑ์คนที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 หรือไม่ 

ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยจำนวนคนที่ผ่านการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 14 ล้านคนจากผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมด และกระทรวงการคลังได้เร่งอัพเดทข้อมูลเพื่อประกาศผลผู้มีสิทธิ์ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคมให้ทันตามเวลาทีกำหนด 

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม เตรียมประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่ 1 มีนาคม 

เตรียมตัวรอใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เลย เพราะกระทรวงการคลังได้ออกมาประกาศว่าจะมีการแจ้งผลของผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม และได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตอเป็ฯที่เรียบร้อยแล้ว ในจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ 14 ล้านคน จะได้รับใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ,เดือนมีนาคม โดยสามารถเช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกระทรวงการคลังจะมีการแจ้งต่อไปว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคมจะได้เงินอะไรบ้าง

ทั้งนี้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีถึง 8 ล้านคน โดยจำนวนนี้สามารถยื่นอุทธรณ์เรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคมผ่านทางธนาคารกรุงไทย จึงขอให้ทุกคนที่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคมอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรัฐบาลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 อย่างใกล้ชิด โดยติดตามข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้ได้ทางเว็บไซต์ประชารัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโครงการรัฐบาลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม

อัพเดทข้อมูลการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม

ในส่วนของการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม หลายคนยังคงคาดหวังว่าจะสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคมได้เหมือนเดิม หรืออาจจะได้เงินเพิ่มจากปีก่อน ๆ ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ดังเดิม และผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ สามารถเตรียมใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม โดยคาดว่าสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคมที่จะได้รับ คือ 

ทุกวันที่ 1 ของเดือน 

  • วงเงินเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อสินค้า 200 – 300 บาท 
  • เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน 
  • เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ทุกวันที่ 18 ของเดือน 

  • เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชดเชยค่าไฟฟ้า เงินชดเชยค่าน้ำประปา 

ทุกวันที่ 22 ของเดือน 

  • เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน 

อัพเดทวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2024