สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ม.33 จะต้องมีคุณสมบัติในการสมัครอย่างไร

คำถามที่หลายคนอยากรู้เกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ม.33

เมื่อพูดถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ม.33 หรือธอส สินเชื่อบ้าน ม.33 เชื่อว่ามีหลายคนที่สงสัยในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ม.33 อยู่ มาเริ่มจากคำถามแรกที่ว่า หากเราต้องการกู้โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธอส ปี 2024 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? ในส่วนนี้ตอบได้ว่าผู้เข้าร่วมสินเชื่อประกันสังคมมาตรา 33 ต้องใช้หนังสือรับรองสถานะว่าเป็นผู้ประกันตนสินเชื่อ ม.33 ต่อมาคือเอกสารส่วนตัว เอกสารแสดงรายได้ และเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกันนั้น ๆ 

หากว่ามีเอกสารตามนี้ ก็สามารถยื่นสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ม.33 ได้เลย คำถามต่อมาคือ คนที่สมัครสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2567 ไปแล้วแต่ไม่ผ่าน เป็นเพราะอะไร? โดยประเด็นนี้อธิบายได้ว่าสาเหตุที่บางคนลงทะเบียนสินเชื่อที่อยู่อาศัยผู้ประกันตนไม่ผ่าน อาจเป็นเพราะว่าเขาเหล่านั้นอาจต้องการใช้วงเงินกู้ที่เกินกำหนด นอกจากนี้ ยังมีคำถามอื่น ๆ อีกมากเกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ม.33 ซึ่งใครที่สนใจก็หาข้อมูลจากการรีวิวออนไลน์เพิ่มเติมได้

สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ม.33 น่าสนใจยังไง

กล่าวได้ว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ม.33 หรือเงินกู้ม.33 ธอส มีความน่าสนใจหลายด้านด้วยกัน อย่างแรกคือเป็นการเปิดโอกาสให้คนที่เป็นสมาชิกประกันสังคมมาตรา 33 ได้มีโอกาสเข้าร่วมสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ม.33 ที่ให้วงเงินสูงถึง 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี นาน 5 ปี นอกจากนี้ สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ม.33 หรือสินเชื่อผู้ประกันตนยังมีเงื่อนไขว่าผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติสำคัญคือ เป็นสมาชิกประกันสังคมมาตรา 33 มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 56 เดือน ซึ่งช่องทางที่สามารถลงทะเบียนสินเชื่อบ้าน ธอส หรือรีไฟแนนซ์ ธอส ได้ก็คือช่องทางออนไลน์อย่างแอพ GHB ALL GEN นั่นเอง และใครที่มีคำถามเพิ่มเติมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาผ่อนชำระนานแค่ไหน หรือใครเข้าร่วมได้บ้าง ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคม หรือธนาคาร ธอส ทั่วประเทศ

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้สำหรับยื่นสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ม.33

ถ้าจะพูดถึงเรื่องของเอกสารที่ใช้ในการกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ม.33 จากธนาคาร ธอส กล่าวได้ว่าเอกสารหลัก ๆ ประกอบไปด้วย 1. รหัสเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธอส ปี 2024 2. บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส และใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) 3. หนังสือรับรองสถานการณ์เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และเอกสารแสดงรายได้ 4. เอกสารแสดงหลักประกัน อย่างไรก็ตาม นอกจากเรื่องเอกสารแล้ว ผู้กู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ม.33 หรือเข้าร่วมสินเชื่อประกันสังคมมาตรา 33 ควรตรวจสอบคุณสมบัติตัวเองด้วยว่าครบถ้วนตามเงื่อนไขของโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ม.33 หรือไม่ ทั้งนี้ หลังจากได้รับการอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยผู้ประกันตนแล้ว ผู้กู้ก็ควรผ่อนชำระค่างวดให้ตรงตามระยะเวลาผ่อนชำระของธนาคาร ธอส ด้วยเช่นกัน

สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ม.33 ลงทะเบียนได้ทางไหน?

ท่านสามารถขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ม.33 ได้แล้ววันนี้ผ่านทางแอพ ธอส

บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ม.33 ใช้เอกสารเยอะไหม?

สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ม.33 ใช้เอกสารน้อยมากๆ เพียงไม่กี่อย่าง เช่น เอกสารการเข้าร่วมประกันสังคม ม 33

วงเงินและดอกเบี้ยของสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ม.33 อยู่ที่เท่าไหร่?

สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ม.33 จะมาพร้อมวงเงิน 2 ล้านบาท และคิดดอกเบี้ยเพียง 1.99% ต่อปี

อัพเดทวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567