เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืออะไร ส่องขั้นตอนในการรับเงินเดือนผู้สูงอายุ

โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสวัสดิการที่รัฐมอบให้ในปี 2567/2024

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือเบี้ยผู้สูงอายุหนึ่งในโครงการจากทางภาครัฐที่จัดสรรงบประมาณผ่านการคลังมาให้กับผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีรายได้ในการเลี้ยงชีพที่ดีพอ ทั้งนี้การลงทะเบียนผู้สูงอายุก็ได้กำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติไว้อยู่ อย่างไรก็ดีการเงื่อนไขที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้สูงอายุก็ได้แก่ มีสัญชาติไทย อายุครบ 60 ปีขึ้นไปและได้รับการยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งยังต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เพียงพอและมีรายได้ผ่านการกำหนดโดยภาครัฐจึงจะสามารถรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ สำหรับสิทธิที่ผู้สูงอายุไม่สามารถรับเบี้ยผู้สูงอายุได้ก็คือหากเป็นข้าราชการบำนาญก็ไม่สามารถรับได้ แต่ในส่วนของผู้ที่มีบัตรคนจนแล้วยังคงสามารถรับสิทธิดังกล่าวได้เช่นเคย การลงทะเบียนผู้สูงอายุสามารถไปลงทะเบียนได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากข่าวการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ออนไลน์ในตอนนี้ยังไม่ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ ถึงยังไงแล้วเงินเดือนผู้สูงอายุก็น่าติดตามเพราะมีการเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยรัฐบาลชุดใหม่นั้นเอง ทั้งนี้ข้อมูลทางเราขออ้างอิงจากเดิมหากมีการเปลี่ยนแปลงก็คาดว่าน่าจะเริ่มต้นใหม่ในปีถัดไป

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีอะไรบ้าง ลงทะเบียนได้ที่ไหนได้เท่าไหร่?

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านสวัสดิการเงินเดือนผู้สูงอายุที่ทางรัฐได้จัดสรรงบประมาณและมอบให้กับผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไปผ่านการกำหนดคุณสมบัติจากทางภาครัฐ ทั้งนี้หากตรวจสอบแล้วว่าเงื่อนไขตรงกับที่กำหนดก็ให้ทำการนำเอกสารดังต่อไปนี้ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์(อย่างละ 1 ชุด) ไปยื่นขอรับสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินผู้สูงอายุหากไม่สามารถไปลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองก็สามารถให้ลูกหลานไปลงทะเบียนได้โดยใช้หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน(ของผู้รับมอบอย่างละ 1 ชุด) ไปลงทะเบียนได้ผ่านช่องทางดังกล่าวตามวัน เวลา ที่กำหนด ตารางการจ่ายสำหรับการรับเบี้ยผู้สูงอายุก็จะเริ่มต้นตั้งแต่อายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาท 70-79 ปี ได้รับ 700 บาท 80-89 ปี ได้รับ 800 บาท 90 ปีขึ้นไปได้รับ 1,000 บาท เงินผู้สูงอายุเข้าวันไหนก็จะเข้าทุกวันที่ 10 ของทุกเดือนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะวันที่ 8 หรือ 9 ก็สามารถรับได้เช่นกัน วิธีรับเงินก็จะโอนเข้าบัญชี ขั้นตอนการตรวจสอบเงินเข้าบัญชีก็สามารถทำได้ผ่านตู้ Atm

เช็คเงินผู้สูงอายุล่าสุด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากรัฐบาลชุดใหม่จะได้ไหม

จากการเป็นประเด็นถกเถียงกันในสังคมผ่านรัฐบาลชุดก่อนหน้าที่ได้ออกโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 หลังจากที่หน่วยงานรับผิดชอบมีการปรับลดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็ทำให้มีผู้คนมากมายต่างแสดงความคิดเห็นที่ต่างกันออกไปทั้งนี้สำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เราต้องติดตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินที่ออกโดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติผ่านการทำงานของรัฐบาลชุดใหม่ที่ผู้สูงอายุกำลังคาดหวังว่าจะได้รับเงินเดือนผู้สูงอายุตามความเหมาะสมที่มากกว่าเดิมนั้นเอง ทั้งนี้ก็ขอให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพราะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินหรือคุณสมบัติการลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เช่นกัน

อัพเดทวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2024