เงินชราออกวันไหนเช็คเลย! อัปเดตรอบจ่ายเงินผู้สูงอายุโอนเข้าบัญชี

เงินชราผ่านหลักเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนล่าสุด

เงินคนชราหรือเบี้ยคนชราเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ภาครัฐได้จัดสรรงบประมาณมาเพื่อช่วยเหลือให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ และเปิดใดผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปสามารถไปลงทะเบียนผู้สูงอายุหรือขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้ด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจผ่านผู้แทน ทั้งนี้เงินชราก็ได้มีการปรับหลักเกณฑ์ครั้งใหม่ซึ่งคุณสมบัติได้แก่ เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีได้รับยืนยันสิทธิเบี้ยคนชราจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีชื่อที่อยู่ในเขตองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นและหลักเกณฑ์ใหม่จะมีการพิจารณารายได้แต่ยังไม่แน่นอนซึ่งได้ระบุไว้ว่า เงินชราไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามคณะกรรมการผู้สูงอายุว่าด้วยกฎหมาย จากหลักเกณฑ์คุณสมบัติเดิมได้มีการระบุไว้เฉพาะผู้ที่ไม่สามารถรับสิทธิเบี้ยคนชราได้คือเป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์จากทางภาครัฐเช่น บำนาญ เบี้ยหวัด อื่นๆ เงินผู้สูงอายุมีความสำคัญต่อผู้สูงอายุดังนั้นแล้วควรเช็คเงื่อนไขและอัปเดตข้อมูลข่าวล่าสุดผ่านช่องทางออนไลน์กันไว้ด้วย

ลงทะเบียนผู้สูงอายุผ่านหลักเกณฑ์ใหม่ของเงินชรา

หลังจากที่มีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ของเงินชราก็ทำให้เป็นที่ถกเถียงกันในสังคมว่าสมควรหรือไม่สมควร อย่างไรก็ดีสำหรับเงินชราก่อนหน้านี้จะต้องมีการลงทะเบียนผู้สูงอายุผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตัวเอง หรือมอบอำนาจผ่านผู้แทนแต่การปรับเกณฑ์ครั้งใหม่ได้มีการระบุไว้ชัดเจนว่าไม่ต้องลงทะเบียนผู้สูงอายุ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้ดำเนินการแจ้งสิทธิให้ทราบและผู้สูงอายุสามารถแนบเอกสารได้แก่ แบบยืนยันสิทธิรับเบี้ยคนชรา และ สำเนาสมุดบัญชีเพื่อรับการโอน เพราะเงินผู้สูงอายุโอนเข้าบัญชีปลายทางที่ผู้สูงอายุได้แจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังสามารถเช็คเงินผู้สูงอายุได้ผ่านตู้ Atm ได้เช่นกัน เบี้ยผู้สูงอายุ 2567 หลังจากที่ได้มีการปรับเกณฑ์ใหม่สำหรับผู้ที่กังวลว่าได้รับสิทธิอยู่แล้วจะได้รับต่อไปไหม คำตอบคือก็ยังคงได้รับต่อไป หากสิทธินั้นจะเจาะกลุ่มใหม่ที่กำลังอายุ 60 ปีนั้นเอง

เงินคนชราได้เท่าไหร่ เงินชราออกวันไหนมาเช็คกัน

เช็คเงื่อนไขกันไปแล้วและเช็คการลงทะเบียนผู้สูงอายุกันไปแล้ว ทั้งนี้หลายคนอาจจะอยากรู้แล้วว่าเงินคนชราได้เท่าไหร่ เงินชราออกวันไหน สำหรับเงินชราจะโอนเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของแต่ละเดือนหรืออาจคลาดเคลื่อนเป็นวันที่ 8 และ 9 ก็ได้ เงินคนชราได้เท่าไหร่ทั้งนี้ยังคงแบ่งตามช่วงอายุซึ่งอายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาท 70-79 ปี ได้รับ 700 บาท 80-89 ปี ได้รับ 800 บาท 90 ปีขึ้นไปได้รับ 1,000 บาท และเงินคนชราล่าสุดที่ได้มีการออกข่าวเรื่องเงินคนชรา 3,000 บาท ทั้งนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปเพราะมีการเปลี่ยนแปลงผ่านรัฐบาลชุดใหม่อาจจะยังไม่มีความแน่ชัดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนการโอนเงินหรือหลักเกณฑ์การพิจารณารายได้ครั้งใหม่อีกไหม และสื่อก็ได้จับตามองกับรัฐบาลชุดใหม่ในการทำหน้าที่ผ่านการสานต่อของโครงการเบี้ยคนชราหรือไม่สานต่อนั้นเอง

อัพเดทวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2024