แนะนำการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์และเอกสารที่ต้องใช้ล่าสุด

รายละเอียดของการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์

เงินอุดหนุนบุตรประกันสังคมหรือเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดเป็นการใช้ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเป็นจำนวน 600 บทต่อเดือนสำหรับครอบครัวที่มีบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ ซึ่งคุณสมบัติและเงื่อนไขของการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ผู้ปกครองต้องมีสัญชาติไทย และอยู่ในเกณฑ์ของผู้มีรายได้น้อยในการรับสิทธิ โดยในสมาชิกในบ้านของผู้ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ 67 ต้องอยู่อาศัยด้วยกันไม่ต่ำกว่า 180 วัน และในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา ผู้ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อคนและต่อปีไม่เกินหนึ่งแสนบาท ในตอนนี้เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดได้เพียงเดือนละ 600 บาทเท่านั้นยังไม่มีลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ 3000 เหมือนปีที่แล้ว ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรจะมีสิทธิ์ประกันสังคมหรือจะไม่มีก็ได้ และการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ย้อนหลังก็ไม่สามารถทำได้เพราะผู้ที่ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์จะได้รับสิทธิแรกในเดือนที่เริ่มลงทะเบียนแบบออนไลน์เท่านั้น ซึ่งจะสามารถเช็คเงินอุดหนุนบุตรได้ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์

 

เอกสารในการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์

ในส่วนของเอกสารเงินอุดหนุนบุตรเพื่อทำการยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์มีด้วยกันทั้งหมด ดังนี้

  • แบบคำร้องในการขอลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร
  • แบบรับรองสถานะทางครัวเรือน ซึ่งผู้ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ 67 ต้องถ่ายภาพบัตรประจำตัวของเจ้าหน้าที่รัฐหรือตำแหน่งของผู้รับรองทั้งคนที่ 1 และ 2
  • ใบรับรองเงินเดือนของผู้ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์และของสมาชิกในครอบครัว (กรณีผู้ยื่นเงินอุดหนุนบุตรเป็นข้าราชการ)

ขั้นตอนในการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์

สำหรับผู้ที่ต้องการเงินอุดหนุนบุตรประกันสังคมต้องการยื่นเงินอุดหนุนบุตรและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขสามารถลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ได้ผ่านแอพเงินเด็ก โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • ผู้ลงทะเบียนในการรับสิทธิของเงินอุดหนุนบุตรประกันสังคมให้ดาวน์โหลดแอพเงินเด็ก
  • ผู้ปกครองที่ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ต้องยืนยันตัวตนโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ ทั้งนี้ต้องยืนยันตัวตนในระบบของกรมการปกครองอย่าง D.DOPA 
  • ข้อมูลที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ผ่านแอพเงินเด็กต้องมีเอกสารเงินอุดหนุนบุตรอย่างข้อมูลของบุตร ข้อมูลผู้ปกครองและคนในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ด้วยกัน ข้อมูลของผู้ที่รับรอง ให้
  • เมื่อเปิดแอพและทำการลงทะเบียนครบแล้วให้รอการตรวจสอบสิทธิในระบบออนไลน์
  • เมื่อผู้ยื่นเงินอุดหนุนบุตรได้ทำการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์เสร็จแล้วให้ทำการผูกบัญชี promptpay กับทางธนาคารที่ผู้ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ 67 ต้องการรับยอดเงินถือเป็นอันเสร็จ

อัพเดทวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2024