...

เช็คเลยบัตรคนจนเดือนกันยายน ต้องเตรียมรอรับเงินวันไหนบ้าง

เช็คตรวจสิทธิบัตรคนจนกับบัตรคนจนเดือนกันยายน กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติโครงการรัฐบาลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ปี 2567 ในวันที่ 1 เมษายนนี้ เป็นต้นไป กับผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จตั้งแต่ 26 มีนาคมที่ผ่าน ส่วนผู้ที่ยังใช้สิทธิบัตรคนจน เพราะไม่ได้ยังผ่านการยืนยันตัว ก็ตรวจสิทธิบัตรคนจนแล้วยื่นอุทรรณ์ได้

ต้องการเช็คบัตรคนจนเดือนกันยายนทำอย่างไร

สำหรับขั้นตอนการเช็คสิทธิ์บัตรคนจน 2567 สามารถทำการตรวจสิทธิบัตรคนจนด้วยเลขบัตรประชาชน ที่เว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์แล้วจากนั้นทำการตรวจสอบการลงทะเบียน กรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชน เลือกวันเดือนปีเกิด กดตรวจสอบข้อมูล ระบบจะแสดงผลการเช็คบัตรคนจนเดือนกันยายน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันทีถ้าการยืนยันตัวตนผ่านแล้วก็สามารถใช้สวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายนได้ตามเกณฑ์ แต่ถ้าไม่ผ่านก็ต้องทำการยื่นอุทรรณ์

การได้รับสิทธิย้อนหลังรอบอุทรรณ์ บัตรคนจนเดือนกันยายนจะได้รับได้สิทธิอะไรบ้าง

หลังจากที่ยื่นอุทรรณ์บัตรคนจนเดือนกันยายน แล้ผ่าน จะได้รับสิทธิสิทธิบัตรคนจน ดังนี้
1.วันที่ยืนยันตัวตนตั้งแต่ 17 ก.ค. – 26 ก.ค. 66 วันที่เริ่มใช้สิทธิบัตรคนจนได้ วันที่ 1 ส.ค. 2567 ซึ่งได้รับสิทธิย้อนหลัง 4 เดือน คือย้อนหลังตั้งแต่ เม.ย. – ก.ค. 66 และได้เงินบัตรคนจน ตามปกติในเดือนถัด ๆ ไป
2.วันที่ยืนยันตัวตนตั้งแต่ 27 ก.ค. – 26 ส.ค. 66 วันที่เริ่มใช้บัตรคนจน 2567 ได้ 1 ก.ย. 2567 ซึ่งได้รับสิทธิย้อนหลัง 5 เดือน คือย้อนหลังตั้งแต่ เม.ย. – ส.ค. 66 และได้เงินบัตรคนจน ตามปกติในเดือนถัด ๆ ไป
3.วันที่ยืนยันตัวตนตั้งแต่ 27 ส.ค. – 26 ก.ย. 66 วันที่เริ่มใช้สิทธิบัตรคนจนได้ 1 ต.ค. 2567 ซึ่งได้รับสิทธิย้อนหลัง 6 เดือน คือย้อนหลังตั้งแต่เม.ย. – ก.ย. 66 และได้บัตรคนจน 2567 ตามปกติในเดือนถัด ๆ ไป
4.วันที่ยืนยันตัวตนตั้งแต่ 27 ก.ย. – 26 ต.ค. 66 วันที่เริ่มใช้สิทธิบัตรคนจนได้ 1 พ.ย. 2567 ซึ่งได้รับสิทธิย้อนหลัง 7 เดือน คือย้อนหลังตั้งแต่ตั้งแต่เม.ย. – ต.ค. 66 และได้เงินบัตรคนจน ตามปกติในเดือนถัด ๆ ไป
วันที่ยืนยันตัวตน 27 ต.ค. 66 เป็นต้นไป วันที่ 1 ของเดือนถัดไป ผู้ที่ลงทะเบียนในวันที่นี้จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง

เช็ค บัตรคนจนเดือนกันยายน มีสิทธิใช้จ่ายเพิ่มอะไรบ้าง?

อัปเดตบัตรคนจนเดือนกันยายน บัตรคนจนล่าสุดโครงการรัฐบาล โดยมีรายละเอียดเดือนกันยายนตามนี้

1.เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเข้า ทุกวันที่ 1 ของเดือน วงเงินซื้อสินค้าที่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายนไม่สามารถถอนเป็นเงินสด และไม่สามารถสะสมเงินในเดือนถัดไปได้ วงเงินส่วนลด บัตรคนจนเดือนกันยายน 66 ค่าซื้อก๊าซหุงต้ม และวงเงินค่าเดินทางสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายน ผ่านระบบขนส่งสาธารณะ
2.วันที่ 18 กันยายน 2567 เงินบัตรคนจนเดือนกันยายน คนจน คนพิการ โอนเข้าบัญชี 800 บาท และส่วนนี้เดือนกันยายนจะมีเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน เงินส่วนนี้สามารถกดออกมาใช้ได้ ซึ่งจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ผู้มีสิทธิ ซึ่งสำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นผู้พิการต้องทำการยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 เมษายน 2567)
3.สำหรับสิทธิบัตรคนจนมีสิทธิที่ได้ชดเชยค่าไฟฟ้า น้ำประปา ครั้งสุดท้ายในวันที่ 18 เมษายน 2567ซึ่งทางกรมบัญชีกลาง โอนเงินเข้าบัตรคนจนล่าสุดโครงการรัฐบาลรูปแบบ E-Money
และนี่คือข่าวล่าสุด กับ บัตรคนจนเดือนกันยายน ที่ผู้ผ่านเกณฑ์โครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุดจะได้รับซึ่งหากใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตรคนจนล่าสุดทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง ในวัน เวลาราชการ