มาดูข่าวล่าสุดของบัตรคนจนเดือนสิงหาคม 66 พร้อมเช็คไทม์ไลน์โอนเงิน

2566 บัตรคนจนเดือนสิงหาคม 66 พร้อมโอนเงินให้กับผู้ที่ตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันตัวตนเรียบร้อย

ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับบัตรคนจนเดือนสิงหาคมสำหรับการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยจากภาครัฐ โดยที่บัตรคนจนเดือนสิงหาคม 66 จะทำการช่วยเหลือให้กับผู้ที่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมกับยืนยันตัวตนสำเร็จเรียบร้อย 26 กรกฎาคม 2566 ก็สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 สำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์บัตรคนจนเดือนสิงหาคม 66จะได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือในวงเงินและการใช้งานตามที่ภาครัฐได้แจ้งเอาไว้ สำหรับใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีความประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ก็สามารถยื่นขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติการรับเงินบัตรคนจนเดือนสิงหาคมได้อีกครั้ง


2023 บัตรคนจนเดือนสิงหาคม 66เป้าหมายสำหรับการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในประเทศ

บัตรคนจนล่าสุดกับการอนุมัติให้สามารถลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่ทำให้ได้เปิดโอกาสการเข้าถึงการทำบัตรคนจนได้เพิ่มอีกหลายล้านคน ซึ่งหน่วยงานหลักที่ได้ดูแลโครงการเงินสวัสดิการแห่งรัฐนี้อย่างกระทรวงการคลังก็ได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและแจ้งชื่อผู้มีสิทธิ์พร้อมให้เข้ายืนยันตัวตนที่เวบไซต์ที่ https:// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ. mof.go.th หรือ https:// welfare.mof.go.th หรือจะเข้าไปที่หน่วยงานภาครัฐที่ได้กำหนดไว้ด้วยตัวเอง เพื่อตรวจสอบรายชื่อและยืนยันตัวตนเองก็ได้ ที่ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน),ธนาคารออมสิน,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในวันเวลาที่หน่วยงานได้กำหนดเอาไว้ ไทม์ไลน์บัตรคนจนเดือนสิงหาคม 66 จะต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เพื่อรับสิทธิ์ในเดือนสิงหาคม66

2023 บัตรคนจนเดือนสิงหาคม 66จะได้ความช่วยเหลือจากบัตรคนจนเดือนนี้ได้เท่าไหร่

ไทม์ไลน์โอนเงินสำหรับผู้ที่ตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์เรียบร้อย สิ่งที่จะได้จากบัตรคนจนเดือนสิงหาคม 66ดังนี้ เงินเข้าบัตรคนจนสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภควงเงินจำนวน 300 บาท/เดือน จะใช้อย่างไรนั้น โดยจะสามารถซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าและร้านค้าอื่น ๆ ที่กำหนดเอาไว้ในวงเงินที่ได้รับ ส่วนวิธีใช้เป็นค่าเดินทางจะได้รับเงินให้สามารถเดินทางด้วยรถสาธารณะตามประเภทที่กำหนดเอาไว้เดือนละ 750 บาท/เดือน เช่น ขสมก.,บขส., BTS,MRT,รถเอกชนร่วม ขสมก. รถเอกชน และส่วนราชการกรุงเทพมหานคร เป็นต้น แล้วยังจะได้เป็นส่วนลดค่าแก๊สหุงต้ม 80 บาทต่อ3 เดือน,ค่าน้ำเดือนละ 100 บาท และ ค่าไฟฟ้าเดือนละ 315 บาท สำหรับค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาเงินสวัสดิการแห่งรัฐจะชำระค่าบริการที่ผู้มีบัตรคนจนเดือนสิงหาคมได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดให้แก่การไฟฟ้าและการประปาเองเองไม่ต้องชำระจ่ายก่อนแต่อย่างใด

 

บัตรคนจนเดือนสิงหาคม 66 ยืนยันตัวไม่ทันพลาดสิทธิ์ทำอย่างไร

การยืนยันตัวตนนั้นถ้าภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ยังไม่ได้เข้าไปยืนยันตัวตนก็จะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนเดือนสิงหาคม 66 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 โดยจะต้องรอทำการยืนยันตัวตนในรอบเดือนถัดไปแทนและจะได้ใช้บัตรคนจนใช้ได้ถึงเมื่อไหร่ จะใช้ได้ถึงตามที่ภาครัฐกำหนดไว้