เช็ครอบโอนเงินบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2566 หรือบัตรคนจนเดือนนี้ใช้ได้ไหม?

บัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เมื่อไหร่ 

บัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 ขยายเวลาตรวจสอบบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 เนื่องจากมีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ผ่านการลงทะเบียนบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 โดยกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยตัวเลขผู้ผ่านคุณสมบัติ และสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ โดยสามารเริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ในวันที่ 1 มีนาคม ทั้งนี้กระทรวงการคลังจะมีการประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติทั้ง 14 ล้านคน ภายในวันที่ 1 เดือนมีนาคม 2567 ผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 แล้ว สามารถเช็คสิทธิคนจนได้ตามช่องทางต่อไปนี้ 

 

ตรวจสอบบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 ผ่าน – ไม่ผ่านเช็คได้ที่นี่ 

ตรวจสอบบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 สำหรับคนที่ได้ลงทะเบียนบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 ยังคงขึ้นสถานะ “การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์” แต่ในจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดมีผู้ผ่านการลงทะเบียนบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 เพียง 14 ล้านคน ดังนั้นจึงอยากให้ประชาชนที่ได้ลงทะเบียนบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 ติดตามบัตรคนจนเดือนมีนาคม 

สำหรับการตรวจสอบบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 ผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 สามารถตรวจสอบบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 ได้ 3 ช่องทาง คือ

  1. ตรวจสอบบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 ทางเว็บไซต์ประชารัฐ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th 
  2. ตรวจสอบบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 ที่หน่วยงานรับลงทะเบียน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา 
  3. ตรวจสอบบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อตรวจสอบบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 

บัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 บัตรคนจนเดือนนี้ได้กี่บาท

บัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 รอบโอนเงินเมื่อไหร่? กดเงินสดได้ไหม? บัตรคนจนเดือนนี้ได้กี่บาท? คำถามเกี่ยวกับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 ยังคงเป็นที่น่าสนใจสำหรับคนที่ได้ลงทะเบียนบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งในส่วนของการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ถือบัตรรายเก่ายังคงสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เหมือนเดิม ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนสามารถคาดว่าสิทธิ์บัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 ที่จะได้รับจะยังเหมือเดิมหรือไม่ โดยดูสิทธิคนจนจากปีที่ผ่าน ๆ มา คือ 

ทุกวันที่ 1 ของเดือน 

  • วงเเงินบัตรคนจนซื้อสินค้า 200 – 300 บาท 
  • เงินบัตรคนจนส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน 
  • เงินบัตรคนจนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ทุกวันที่ 18 ของเดือน 

  • เงินบัตรคนจนชดเชยค่าไฟฟ้า เงินชดเชยค่าน้ำประปา 

ทุกวันที่ 22 ของเดือน 

  • เงินบัตรคนจนเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน