บัตรคนจนเดือนมีนาคม 2566 ใช้ที่ไหนได้บ้าง อัปเดตการใช้บัตรคนจนเดือนนี้

บัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 ประกาศผล เช็คได้ที่นี่ เริ่ม 1 เดือนมีนาคม

กระทรวงการคลังประกาศการแจ้งผลประชาชนที่ผ่านการลงทะเบียนบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 โดยเริ่มประกาศผลตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมีนาคม 2567 และคาดว่าจะสามารถใช้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เป็นต้นไป เนื่องจากการลงทะเบียนบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 มีผู้ลงทะเบียนจำนวนมาก จึงทำให้มีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 นานกว่าที่คิด และยังมีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 อย่างละเอียด เพื่อป้องกันการใช้สิทธิคนจน และการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับบุคคลที่ไม่ได้มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์โครงการ
ทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนเดือนมีนาคม บัตรคนจน 2567 รายเก่า ยังสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เช่นเดิม จนกว่าจะมีการประกาศผลสำหรับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 รอบใหม่ที่กำลังจะถึงนี้

บัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 สิทธิคนจนได้อะไรบ้าง?

สำหรับผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือได้รับสิทธิคนจนอยู่แล้ว ในระหว่างการรอคอยผลการประกาศบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 ผู้ใช้รายเก่ายังคงใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เช่นเดิม เช่น ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับร้านค้าสวัสดิการแห่งรัฐ และยังมีรอบโอนเงินเหมือเดิม จนกว่าจะมีการประกาศการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 โดยสิทธิคนจนที่ผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับ มีดังนี้
ทุกวันที่ 1 ของเดือน
วงเงินซื้อสินค้า 200 – 300 บาท กับ[ร้านค้าสวัสดิการแห่งรัฐ
รอบโอนเงินสิทธิคนจนส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน
รอบโอนเงินสิทธิคนจนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ทุกวันที่ 18 ของเดือน
รอบโอนเงินสิทธิคนจนชดเชยค่าไฟฟ้า เงินชดเชยค่าน้ำประปา
ทุกวันที่ 22 ของเดือน
รอบโอนเงินสิทธิคนจนเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน

ตรวจสอบบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 ก่อนเปิดใช้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ตรวจสอบผลประชาชนที่ได้ลงทะเบียนบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 โดยเริ่มประกาศผลตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมีนาคม 2567 ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
ตรวจสอบบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ประชารัฐ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th
ตรวจสอบบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 หน่วยงานรับลงทะเบียน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา
ตรวจสอบบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 

บัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 สามารถลงทะเบียนได้กี่ช่องทาง?

ทำบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 1.เว็บไซต์ 2.สำนักงานจังหวัด-อำเภอ และ 3.ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

บริการบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 ให้เงินวันไหนบ้าง?

บัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 จะให้เงินวันที่ 1/18 และ 22 ของทุกเดือน

สำหรับบัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 จะให้สิทธิอะไรบ้าง?

บัตรคนจนเดือนมีนาคม 2567 ให้เงินเยียวยากับร้านค้าธงฟ้า ให้เงินเยียวยาค่าน้ำ-ค่าไฟ และค่าอื่นๆ