วิธีลงทะเบียนคนจนผ่านเว็บไซต์ ผ่านแอพ พร้อมเงื่อนไขต่างๆ ในปี 2567

ลงทะเบียนคนจน สมัครบัตรคนจนรอบใหม่ สมัครรอบใหม่เริ่มวันไหน 2567

 

โอกาสลงทะเบียนคนจนหรือลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่สำหรับผู้มีรายได้น้อยมาถึงแล้ว เพราะในต้นปี 2567 รัฐบาลได้เปิดให้ผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนคนจนมาก่อน ได้ลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ ซึ่งจะมีประชาชนที่จะได้รับสิทธิ์สมัครบัตรคนจนรอบใหม่อีกจำนวน 15 ล้านคน นอกจากจะเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนคนจนได้ลงทะเบียนคนจนรอบใหม่แล้ว การลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ครั้งนี้จะมีพิจารณารายเก่า (ผู้ถือบัตรคนจนปัจจุบัน) ด้วย เพื่อคัดกรองคุณสมบัติ ป้องกันการแอบอ้างสิทธิ์ และแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ โดยจะมีการตั้งจุดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ตามจุดลงทะเบียนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติแต่ไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถมาลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ได้ อีกทั้งจะมีการใช้บัตรประชาชนแทนการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกด้วย 

ไม่เคยลงทะเบียนคนจน ลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ต้องทำยังไงบ้าง? 2567

เปิดคุณสมบัติการลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ ซึ่งการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ครั้งนี้จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนคนจนมาก่อน และผู้ได้สิทธิ์รายเก่าอีกครั้ง โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 

  • สัญชาติไทย และอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • รายได้ของครอบครัวรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 200,000 บาท 
  • ลงทะเบียนคนจนรอบใหม่จะพิจารณาทรัพย์สินของผู้สมัครบัตรคนจน โดยผู้ผู้สมัครบัตรคนจนจะต้องไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ หากเป็นเจ้าของบ้านและที่ดินจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ห้องงชุดไม่เกิน 353 ตารางเมตร และพื้นที่สำหรับการเกษตรต้องไม่เกิน 10 ไร่ 
  • ผู้ลงทะเบียนคนจนทั้งรายเก่ารายใหม่ ต้องมีทรัพย์สินทางการเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท 
  • ผู้ลงทะเบียนคนจนรายเก่าจะต้องไม่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น หากได้รับการตรวจสอบว่าไม่มีคุณสมบัติ ก็จะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ครั้งนี้

ลงทะเบียนคนจนออนไลน์กรุงไทย ลงทะเบียนบัตรคนจนผ่านเว็บไซต์  2567

หลายคนอยากลงทะเบียนบัตรคนจนผ่านเว็บไซต์ หรือลงทะเบียนคนจนออนไลน์กรุงไทย เพราะสะดวกและง่าย จะลงทะเบียนเวลาไหนก็ได้ และยังสามารถรีบลงทะเบียนก่อนใครได้อีกด้วย แต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนบัตรคนจนผ่านเว็บไซต์ หรือลงทะเบียนคนจนออนไลน์กรุงไทย เนื่องจากการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ทางรัฐบาลได้คำนึงถึงผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีสมาร์ทโฟน โดยให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้เข้าถึงการลงทะเบียนคนจนได้ตามจุดลงทะเบียนต่าง ๆ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธ.ก.ส. หากใครอยากเตรียมพร้อมสำหรับการลงทะเบียน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ทางเว็บไซต์สวัสดิการสังคม 

บริการลงทะเบียนคนจนสามารถลงทะเบียนที่ไหนได้บ้าง?

การลงทะเบียนคนจนสามารถดำเนินการได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์และธนาคารที่ร่วมโครงการ

สิทธิ์การลงทะเบียนคนจนล่าสุดให้สูงสุดกี่คน?

ตอนนี้โครงการลงทะเบียนคนจนเปิดให้ประชาชนรับสิทธิ์ 15 ล้านคน

คุณสมบัติของการลงทะเบียนคนจนมีอะไรบ้าง?

หากลงทะเบียนคนจนจะมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ มีสัญชาติไทย และต้องมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาท

อัพเดทวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567