ขั้นตอนลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ผ่านหลายช่องทางเพื่อรับเงินช่วยเหลือวันนี้

ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่เริ่มเมื่อไหร่ รายเก่าก็ต้องไปลงทะเบียนบัตรคนจนล่าสุด

 

ในปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งรายเก่าที่ได้รับสิทธิ์มีจำนวนประมาณ 13 ล้านคนของจำนวนในประเทศไทย ด้วยเหตุผลนี้รัฐบาลจึงเปิดการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ หรือการสมัครบัตรคนจนรอบใหม่อีกครั้งให้กับประชาชนอีก 15 ล้านคนเพื่อจะได้รับสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังให้รายเก่าที่มีบัตรคนจนมาลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ในครั้งนี้ด้วยเพื่อพิจารณาสิทธิ์อีกครั้ง เพราะว่าลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ได้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจากเดิมที่พิจารณารายได้ส่วนบุคคล เปลี่ยนเป็นการพิจารณารายได้ของครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี และลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่จะมีการพิจารณาทรัพย์สินของทั้งรายเก่าและรายใหม่อีกครั้งด้วย 

ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ได้ที่ไหน 

การลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ยังไม่เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนล่าสุดแบบออนไลน์ และยังม่ได้ระบุแน่นอนว่าลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่วันไหน แต่ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ครั้งนี้จะมีการตั้งจุดลงทะเบียนไว้ตามที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  สำนักงานคลัง 76 จังหวัด สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียนไว้ก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ คือ มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีรายได้ไม่เกิน 100,000 ต่อปี และรายได้ของครอบครัวรวมแล้วไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี ผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่จะต้องไม่มีทรัพย์สิน เช่น เงินฝากธนาคาร รวมทั้งสินไม่เกิน 100,000 บาท หากมีบ้านหรือทาวเฮ้าส์จะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตร และมีพื้นที่ทำการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่ (ในกรณีที่มีที่ดินแต่ไม่ได้ทำเพื่อการเกษตรจะต้องไม่เกิน 1 ไร่) 

ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ต้นปี 2567 กระทรวงการคลังได้ลงมติเห็นชอบที่จะให้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนในการใช้จ่ายมากขึ้น โดยบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดสามารถทำทุกอย่างได้เหมือนกับบัตรคนจน เช่น เช็คยอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด และใช้ซื้อของจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการรัฐบาล ซึ่งผู้ที่ต้องจะลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ก็เตรียมใช้บัตรประชาชนของตัวเองในการลงทะเบียนบัตรคนจนล่าสุดได้เลย 

ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ได้ที่ไหน 

ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ครั้งนี้จะมีการตั้งจุดลงทะเบียนไว้ตามที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่จะประกาศผลเมื่อไหร่

ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่จะประกาศผลในเดือนมีนาคม

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่

มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีรายได้ไม่เกิน 100,000 ต่อปีและรายได้ของครอบครัวรวมแล้วไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

อัพเดทวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2024