ต้องการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ เงื่อนไขการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ได้เงินเท่าไร เช็คเงินอุดหนุนบุตรรอบจ่ายเงินวันที่เท่าไรบ้าง 

อย่าลืมลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร รับเงินเดือนละ 600 บาท แต่จะสามารถลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ได้หรือไม่ รวมทั้งจะสามารถเช็คเงินอุดหนุนบุตรได้อย่างไรว่าเราได้รับสิทธิหรือไม่ เรามาดูรายละเอียดเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดกันเลย

 

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ ตรวจสอบสิทธิ เช็คคุณสมบัติผู้ที่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ

ปัจจุบันยังไม่สามารถลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ได้ แต่จะสามารถตรวจสอบสิทธิว่าเราสามารถยื่นเงินอุดหนุนบุตรได้หรือไม่ ร่วมทั้งเรื่องการรับเงินย้อนหลังด้วยเช่นกัน เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดถือได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีสิทธิ  

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสิทธิ และคุณสมบัติต่าง ๆ รวมทั้งยื่นเรื่องคำร้องต่าง ๆ ผ่านทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์  http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do นี้เท่านั้น

โดยเอกสารเงินอุดหนุนบุตรที่จะต้องใช้ในการยื่นเรื่องตรวจสอบสิทธิ ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ 67 คือ หมายเลขบัตรประชาชนผู้ลงทะเบียนไว้แล้วกับทางประกันสังคม และหมายเลขประชาชนเด็กแรกเกิดนั้นเอง เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดจะกำหนดให้ผู้ที่มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี และจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐหรือของเอกชน จะต้องเลี้ยงด้วยตนเองเท่านั้น 

 

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ เงินอุดหนุนบุตรจะได้ย้อนหลังไหม

หากคุณลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรไม่ทันตรงตามรอบ จะมีการตรวจสอบสิทธิย้อนหลังให้ได้ว่ายังสามารถรับสิทธิได้หรือไม่ เงื่อนไขตรงหรือไม่ ซึ่งจะสามารถนำเอกสารเงินอุดหนุนบุตรและแจ้งได้ และหากตรวจสอบว่ายังอยู่ในเงื่อนไขจะสามารถรับเงินย้อนหลังได้ โดยจะไม่มีการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ แต่จะต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยื่นเอกสารเงินอุดหนุนบุตร ทางออนไลน์สามารถดูรายละเอียดลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ 3000 ได้อย่างเดียวเท่านั้น 

 

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ เช็คเงินอุดหนุนบุตรรอบจ่ายเงินวันที่เท่าไรบ้าง

สำหรับคนที่เข้ามาดูลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ และต้องการทราบว่ารอบการจ่ายเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดของปี 2567 คือวันที่เท่าไรบ้าง ยื่นเงินอุดหนุนบุตรไปแล้ว จะมีรอบจ่าย โดยมีข้อมูลเงินอุดหนุนบุตรประกันสังคมเริ่มตั้งแต่เดือน เมษายน 67 จนถึง เดือน กันยายน 67 ดังนี้

  • เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดเดือน เมษายน 67 รอบจ่ายเงิน คือ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 67
  • เงินอุดหนุนบุตรประกันสังคมเดือน พฤษภาคม 67 รอบจ่ายเงิน คือ วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 67
  • เช็คเงินอุดหนุนบุตรเดือน มิถุนายน 67 รอบจ่ายเงิน คือ วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 67
  • เงินอุดหนุนบุตรประกันสังคมเดือน กรกฎาคม 67 รอบจ่ายเงิน คือ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 67
  • รับสิทธิเช็คเงินอุดหนุนบุตรเดือน สิงหาคม 67 รอบจ่ายเงิน คือ วันพุธที่ 10 สิงหาคม 67
  • รับสิทธิเดือน กันยายน 67 รอบจ่ายเงิน คือ วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 67

อัพเดทวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2024