ต้องการลงทะเบียนผู้สูงอายุ แชร์วิธีลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567

ลงทะเบียนผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์กำหนดรับเบี้ยผู้สูงอายุตามเงื่อนไขที่กำหนดในปี 2567/2024

เบี้ยคนชราหรือเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้การดูแลของหน่วยงานที่รับผิดชอบ สนับสนุนเงินช่วยเหลือหรืองบประมาณที่ได้จัดสรรไว้ให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ จึงถือเป็นสวัสดิการขั้นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับก็ต่อเมื่ออายุ 60 ปีขึ้นไป ก็จะสามารถขึ้นทะเบียนหรือลงทะเบียนเพื่อที่จะรับเบี้ยผู้สูงอายุได้ ในการลงทะเบียนผู้สูงอายุสิ่งที่ต้องรู้ในปี 2567/2024 คือการปรับเกณฑ์เงื่อนไขในการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ซึ่งลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ก็ยังคงไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุออนไลน์หากมีการพบเห็นก็อย่าได้กดเข้าไปเป็นอันขาดเพราะเป็นมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาอย่างแน่นอน เพื่อให้ทราบทั่วกันประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2567 ที่ได้มีการปรับเกณฑ์การลงทะเบียนครั้งใหม่คนที่ยังมีอายุไม่ถึง 60 ปีหรือใกล้ถึงก็กลายเป็นที่ถกเถียงกันในสังคมว่าเงินผู้สูงอายุรายใหม่จะได้รับหรือเปล่า นั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าช่องทางการลงทะเบียนที่ปรับเกณฑ์หรือคุณสมบัติต่างๆ มีอะไรที่ต้องรู้รายละเอียดบ้าง

ปรับเกณฑ์คุณสมบัติลงทะเบียนผู้สูงอายุ รับเบี้ยผู้สูงอายุผ่านช่องทางไหน?

ในปี 2567/2024 ก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณมาให้กับผู้สูงอายุที่สามารถรับเบี้ยผู้สูงอายุได้ อีกทั้งยังมีการปรับเกณฑ์การพิจารณาในเรื่องของคุณสมบัติที่ได้กำหนดไว้ดังนี้ ต้องเป็นคนไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและได้รับการยืนยันรับสิทธิเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีชื่อทะเบียนบ้านในเขตปกครองและเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด ในส่วนนี้จะเป็นการปรับเกณฑ์ใหม่สำหรับการลงทะเบียนผู้สูงอายุและแตกต่างจากเกณฑ์เดิมคือไม่เป็นผู้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานรัฐเช่น บำนาญ เป็นต้น และขั้นตอนการลงทะเบียนผู้สูงอายุก็ไม่ต้องดำเนินการด้วยตัวเองเพราะจะมีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการแจ้งให้ผู้สูงอายุทราบ วิธีการต่อไปผู้สูงอายุก็ต้องแนบเอกสารหรือหลักฐานได้แก่ แบบยืนยันรับสิทธิขอรับเบี้ยผู้สูงอายุและสำเนาสมุดบัญชีเพื่อรับการโอนเงินเข้าบัญชี ทั้งนี้ก็เป็นการปรับเกณฑ์ใหม่ให้กับเฉพาะผู้ที่มีรายได้ไม่เพียงพอหรือไม่มีรายได้และต้องอายุ 60 ปีอีกด้วย

ลงทะเบียนผู้สูงอายุ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบ่งตามช่วงอายุได้เท่าไหร่บ้าง

การลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ได้มีการปรับเกณฑ์การให้ลงทะเบียนผู้สูงอายุก็ได้ทราบกันไปแล้วทั้งนี้หลักเกณฑ์การจ่ายเงินยังคงเหมือนเดิมและแบ่งตามช่วงอายุได้แก่ ผู้ที่มีอายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาท ผู้ที่มีอายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาท ผู้ที่มีอายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาท ผู้ที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไปได้รับ 1,000 บาท และการรับเบี้ยผู้สูงอายุหรือเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็จะผ่านการโอนในวันที่ 10 ของทุกๆ เดือน เน้นย้ำอีกครั้งในการการลงทะเบียนผู้สูงอายุหรือขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุก็จะมีเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาดูแลและดำเนินการแจ้งสิทธิให้ทราบด้วยตัวเอง เบี้ยคนชราเป็นสิทธิที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับและได้รับตามความเหมาะสมของเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ก็ขอฝากให้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันไว้ด้วยคาดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ทราบเร็วๆ นี้เกี่ยวกับข้อมูลของการลงทะเบียนผู้สูงอายุที่อัพเดทข้อมูลล่าสุดให้ท่านได้ทราบ

อัพเดทวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2024