อัปเดตข่าวลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 พร้อมเช็คสิทธิที่จะได้รับ

ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ลงทะเบียนผู้สูงอายุงบประมาณปี 2567 วันไหน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือเบี้ยผู้สูงอายุคือสวัสดิการพื้นฐานที่รัฐควรมอบให้หรือจัดสรรงบประมาณไว้ส่วนหนึ่งเพื่อให้กำดำเนินการแจกจ่ายไปยังผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและการดูแลที่เข้าถึง สำหรับลงทะเบียนผู้สูงอายุในงบประมาณปี 2567/2024 ได้ทำการเปิดเบี้ยผู้สูงอายุลงทะเบียนไปเมื่อเดือนตุลาคม 2564-กันยายน 2567 หากผู้สูงอายุท่านใดที่ยังไม่ไปลงทะเบียนได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในงบประมาณปี 2567 สามารถไปลงทะเบียนในช่วงเดือนตุลาคม 2567-กันยายน 2567 จึงจะสามารถได้รับสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในงบประมาณปี 2567 ได้นั้นเอง การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ก็จะเปิดด้วยกันถึง 2 ช่วง ช่วงแรกคือตั้งแต่เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2567 ช่วงที่สองคือเดือนมกราคม-กันยายน 2567 นั้นเอง ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ยังคงไม่สามารถลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุออนไลน์ได้ อีกทั้งในงบประมาณปี 67 ก็ยังคงมีเงื่อนไขและคุณสมบัติสำหรับผู้สูงอายุที่จะต้องลงทะเบียน ในเรามาทำความเข้าใจในการลงทะเบียนผู้สูงอายุกันเลยดีกว่า

เงื่อนไขและคุณสมบัติสำหรับผู้สูงอายุที่จะลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567

เงื่อนไขและคุณสมบัติสำหรับผู้สูงอายุที่จะลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ต่อเป็นผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไปตามงบประมาณในปี 67 ยังต้องเกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507 และได้ยืนยันรับสิทธิเบี้ยผู้สูงอายุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีชื่อที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านในเขตปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและจะมีการพิจารณาความเหมาะสมในเรื่องของรายได้สำหรับงบประมาณปี 2567 อีกด้วย สำหรับการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 จะสามารถลงทะเบียนได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่อยู่อาศัยของตนเอง หลังจากการลงทะเบียนไปแล้วก็สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปหลังจากการลงทะเบียนหรือเช็ครายชื่อประกาศประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2567 ผ่านหน่วยงานตามที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุได้เช่นกัน

ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ใช้เอกสารหรือหลักฐานอะไรบ้าง

สำหรับเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ หากไม่สามารถมาลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ได้ด้วยตัวเองสามารถมอบอำนาจให้กับผู้แทนโดยใช้เอกสารหนังสือมอบอำนาจโดยสามารถขอได้จากเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับมอบอำนาจ เบี้ยผู้สูงอายุออกวันไหน เข้าวันไหน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะเข้าในทุกวันที่ 10 ของแต่ละเดือนหรืออาจเข้าวันที่ 8 และ 9 ก็ได้เช่นกัน และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็จะมีเกณฑ์การจ่ายเงินที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงอายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาท 70-79 ปี ได้รับ 700 บาท 80-89 ปี ได้รับ 800 บาท 90 ปีขึ้นไป รับ 1,000 บาท ผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุ อย่างไรก็ดีก็ขอฝากติดตามข่าวสารเงินผู้สูงอายุล่าสุดกันไว้ด้วย ในปีหน้าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือเงื่อนไขและคุณสมบัติเพิ่มเติมอีกครั้ง และอย่าหลงเชื่อการลงทะเบียนผ่านลิ้งโดยเด็ดขาดเพราะไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนผู้สูงอายุผ่านเว็บไซต์นั้นเอง