ขั้นตอนการลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33 ในปี 2024

ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33 ต้องยื่นภายในกี่วัน วิธีลงทะเบียนทำอย่างไร 

อย่าลืมเช็คให้ชัวร์ ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33 ไม่ได้ทำงานประจำแล้วว่างงานประกันสังคมจ่ายกี่เดือน ได้เงินกี่บาท 

 

ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33 – ต้องยื่นภายในกี่วัน

หากพบว่าจะไม่ได้ทำงานต่อแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการลาออก หรือถูกเลิกจ้าง จะต้องรายงานตัวว่างงานประกันสังคมเพื่อรับสิทธิประโยชน์โดยชอบธรรมชอบตัวคุณเอง โดยการลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33 จะมี 2 ส่วนคือ 

  1. ส่วนที่ยื่นประกันสังคมว่างงานกับทางกรมการจัดหางานเพื่อลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 จะมีฟอร์มลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์
  2. ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์เพื่อรับเงินชดเชย ซึ่งควรจะต้องรับดำเนินการทันที ไม่เกิน 30 วัน ทันที

สำหรับคนที่ต้องการอยู่ในผู้ประกันตนต่อเพื่อรับประโยชน์จะต้องยื่นเรื่องเปลี่ยนจากมาตรา 33 เป็น 39 เพื่อให้ได้รับสิทธิประกันสังคม 

 

ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33 – สิทธิได้รับเงินชดเชยได้เท่าไหร่

ว่างงานประกันสังคมจ่ายกี่เดือนเป็นคำถามที่หลายคนอยากรู้อย่างยิ่ง ซึ่งทันที่พ้นสภาพการทำงานจะต้องเตรียมเรื่องไปยื่น ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33 ให้เรียบร้อยและจะต้องแจ้งรับเงินชดเชย ซึ่งเป็นเงินประกันสังคมว่างงานด้วยเช่นกัน โดยเงินชดเชยจะแบ่งตามสถานภาพในการออกจากงานนั้น ๆ และผู้รายงานตัวว่างงานประกันสังคมที่จะได้รับจะต้องมีการจ่ายเงินให้ประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนจึงจะได้รับเงินชดเชย 

เช็กเงื่อนไขว่างงานประกันสังคมจ่ายกี่เดือนได้เท่าไหร่ ดังนี้

  • กรณีที่ถูกเลิกจ้างจากบริษัท จะได้รับเงินชดเชยประกันสังคมมาตรา 33 ว่างงาน 70% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 200 วัน (ประมาณ 6 เดือน )
  • กรณีที่ลาออก หรือมีการสิ้นสุดสัญญาจ้างแล้ว จะได้เงินชดเชยประกันสังคมมาตรา 33 ว่างงาน 45% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน (ประมาณ 3 เดือน )
  • หากมีการว่างงานทันที เนื่องจากเหตุสุดวิสัย จะได้เงินชดเชยประกันสังคมมาตรา 33 ว่างงาน 50% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน (ประมาณ 3 เดือน ) *กรณีนี้นายจ้างจะต้องแจ้งต่อประกันสังคมว่าเป็นเหตุสุดวิสัย

ตัวอย่างเหตุสุดวิสัย เช่น นายจ้างหยุดประกอบกิจการ ไม่มีการดำเนินงานเพราะรัฐสั่งปิดสถานประกอบการ เป็นต้น สามารถรายงานตัวว่างงานประกันสังคมในเหตุสุดวิสัยนี้ได้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ อัตราการจ่ายเงินดังกล่างนี้ถือเป็นจำนวนเงินพิเศษในช่วงวิกฤตโควิด-19

 

ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33วิธีลงทะเบียนทำอย่างไร

ไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานประกันสังคม ก็สามารถลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33 ได้เลยทันที โดยจะสามารถลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์ได้ที่เว็บซ์ของ DOE ซึ่งเป็นของกรมการจัดหางาน โดยจะต้องเข้าไปที่ https://e-service.doe.go.th ซึ่งผู้ลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 จะต้องได้รับการยืนยันตัวตนจากสำนักงานประกันสังคมแล้วว่าเป็นผู้ประกันตนในระบบจริง มีการไปรายงานตัวว่างงานประกันสังคมให้เรียบร้อย ว่าเป็นผู้ที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา 33 ว่างงาน จึงจะสามารถยื่นประกันสังคมว่างงานได้ในนี้ ซึ่งขั้นตอนออนไลน์จะมีความสะดวกอย่างยิ่ง สามารถแนบสมุดบัญชีธนาคารเพื่อรับประโยชน์ได้เลยทันที

รูปแบบของการลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33 ในระบบจะมีให้เข้าสู่ระบบด้วย Username+Password ที่ได้มีการลงทะเบียนประกันสังคมไว้ ซึ่งระบบของกรมการจัดหางานจะเชื่อมต่อกับสำนักงานประกันสังคม หากพบว่าไม่สามารถกรอกรายละเอียดฟอร์มลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์ได้ จะต้องติดต่อกับทางกองพัฒนาระบบบริการจัดหางานที่กรมหารจัดหางาน สายด่วน 1506 กด 2 หรือโทรศัพท์ได้ที่ 02-2469292 ได้ลยทันที 

อัพเดทวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567