[2566/2023] โครงการผ่อนดีมีคืนคืออะไร ตรวจสอบมาตราการแบค์ของรัฐช่วยเหลือประชาชนล่าสุด

รัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่ 2567 มาตรการแบค์ของรัฐ โครงการ ผ่อนดีมีคืน 

ผ่อนดีมีคืน คือ โครงการที่รัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่ 2567 ให้กับประชาชนที่สามารถชำระหนี้ได้อย่างสม่ำเสมอ และตรงตามเวลา ซึ่งโครงการ ผ่อนดีมีคืนจะให้เงินตอบแทนหรือรับเงินคืนในจำนวนที่แต่ละธนาคารกำหนด เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวได้  โดยมีมาตรการแบค์ของรัฐ หรือกลุ่มธนาคารของรัฐบาล เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธ.อ.ส.) ประชาชนที่มีคุณสมบัติตามโครงการ ผ่อนดีมีคืนกำหนด จะได้รับเงินคืนผ่านช่องทางบริการทางการเงินของธนาคารต่าง ๆ ที่กล่าวไป

 

มาตรการแบค์ของรัฐ ผ่อนดีมีคืน รับเงินคืน 500 – 1000 บาท 2567

ผ่อนดีมีคืนออมสิน

ลูกค้าของธนาคารออมสินที่มีประวัติการชำระดีต่อเนื่อง 3 ปี เป็นลูกค้าสินเชื่อเดิมที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท และมีสถานะปัจจุบันเป็นหนี้ปกติ (ค้างชำระไม่เกิน 30 วัน) ไม่เคยมีประวัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือประวัติการตัดหนี้สูญ จะได้รับรับเงินคืน 500 บาท จากโครงการ ผ่อนดีมีคืน โดยธนาคารออมสินจะแจ้งให้กับลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ทางแอปพลิเคชั่น MyMo และจะได้รับสิทธิ์ผ่อนดีมีคืนภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2567 และจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 

ผ่อนดีมีคืน ธ.ก.ส.

โครงการ ผ่อนดีมีคืนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในปี 2567 ทีได้รับผลกระทบจากโคระบาดโควิด – 19 โดยจะคืนเป็นดอกเบี้ยให้กับลูกค้าที่มีประวัติชำระดีในอัตรา 20% ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง รับเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท เงื่อนไขการรับเงินคืนเป็นไปตามที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กำหนด สามารถต่อต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-555-0555 

 

ผ่อนดีมีคืน ธอส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้ของขวัญปีใหม่ 2 กลุ่ม 500 – 1000 บาท 

สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธ.อ.ส.) ที่มีวินัยในการผ่อนชำระย้อนหลังรวม 48 เดือนอย่างสม่ำเสมอในทุก ๆ เดือน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธ.อ.ส.) จะให้ของขวัญผ่อนดีมีคืนผ่านโครงการชำระดีมีคืนตอบแทนกับลูกค้าธนาคาร 2 กลุ่ม คือ

  • ผ่อนดีมีคืน รับเงินคืน 1,000 บาท

กลุ่มลูกค้าที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท มีสถานะบัญชีปกติ (ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้มาก่อน) และเป็นลูกค้าที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ซึ่งผ่อนดีมีคืน ธอส. จะโอนเงินผ่านแอปพลิเคชั่น GHB ALL 

  • ผ่อนดีมีคืน รับเงินคืน กลุ่ม 500 บาท

เป็นกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้รับสิทธิ์ผ่อนดีมีคืน รับเงินคืน 1,000 บาท มีสถานะบัญชีปกติ (ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้มาก่อน) และมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธ.อ.ส.)