สลิปเงินเดือนใช้ทำอะไรบ้าง มาดูประโยชน์ใบรับรองเงินเดือนและวิธีออกสลิปเงินเดือน 2566

สลิปเงินเดือนสามารถทำเองได้จริงไหม ขอสลิปเงินเดือนออนไลน์อย่างไร 2566 (2023)

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสลิปเงินเดือนเป็นเอกสารสำคัญโดยเฉพาะกับคนที่ต้องการขอสินเชื่อกับทางธนาคาร ทว่าปัจจุบันหลายคนได้ยินมาว่าสามารถทำเองได้ จึงเกิดความสงสัยว่านี่เป็นเรื่องจริงไหม อย่างไร แล้วถ้าขอสลิปเงินเดือนออนไลน์ทำอย่างไร เรื่องเหล่านี้จะถูกอธิบายอย่างเข้าใจในบทความต่อไปนี้

สลิปเงินเดือนอยากรู้คืออะไร? 2566 (2023)

สลิปเงินเดือนคืออะไร? ก็คือใบรับรองเงินเดือนของแต่ละคนที่ออกจากบริษัทผู้ว่าจ้างในทุก ๆ เดือน ซึ่งอย่างที่บอกว่าเราสามารถนำสลิปเงินเดือนไปยื่นเป็นเอกสารในการขอกู้สินเชื่อกับทางธนาคาร สถาบันการเงิน หรือแม้แต่แอพกู้เงินต่าง ๆ เพื่อยืนยันถึงความสามารถในการผ่อนจ่ายหนี้ได้อย่างราบรื่น โดยปกติแล้วบริษัทก็จะแนบ Statement ธนาคารมาด้วย ยืนยันว่าได้รับเงินเข้าบัญชีจริง ทั้งนี้ สลิปเงินเดือนพนักงานจะมีด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบคาร์บอนที่มีความน่าเชื่อถือ และแบบ A4 ระบุรายละเอียดการเงิน เช่น เงินเดือน ยอดหักประกันสังคม หรือค่างานล่วงเวลา เป็นต้น

สลิปเงินเดือนเราสามารถทำเองได้ไหม อย่างไร? 2566 (2023)

ปัจจุบันเราสามารถทําใบรับรองเงินเดือนเองได้แล้ว โดยวิธีทําสลิปเงินเดือนจะทำผ่านออนไลน์ ที่เราสามารถเลือกรูปแบบได้ตามความต้องการ ถามว่าใบสลิปเงินเดือนออนไลน์มีองค์ปะกอบใดบ้าง ตามตัวอย่างสลิปเงินเดือนออนไลน์พบว่ามี 

  • ชื่อเอกสารระบุสลิปเงินเดือน
  • ข้อมูลบริษัททั้งหมด ไม่ว่าจะ ชื่อ สถานที่ตั้ง เลขผู้เสียภาษี 
  • ข้อมูลพนักงาน ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง รหัสพนักงาน
  • ข้อมูลการจ่ายเงินเดือน ระบุเป็นรอบ
  • ข้อมูลวัน/เดือน/ปีที่จ่ายเงิน
  • ข้อมูลแหล่งที่มาของค่าล่วงเวลา หรือค่าคอมมิชชั่นโบนัส 
  • ข้อมูลการหักประกันสังคม หรือรายการอื่น ๆ ที่ควรมีในสลิปเงินเดือน
  • ข้อมูลสรุปเงินเดือนสุทธิแก่ยอดที่หักรายการตามงวดเดือนนั้น ๆ

ซึ่งเราสามารถกรอกรายละเอียดทั้งหมดลงไปได้เลย จากนั้นก็ทำเรื่องขอสลิปเงินเดือนออนไลน์ ไม่นานสลิปเงินเดือนปริ้นเองออกมาให้เรานำไปใช้ในที่สุด 

ลักษณะของสลิปเงินเดือนที่นำไปใช้กู้สินเชื่อธนาคาร 2566 (2023)

ลักษณะของสลิปออนไลน์ที่จะนำไปใช้เกี่ยวกับการกู้ขอสินเชื่อธนาคารนั้น สำคัญสุดต้องเป็นการปริ้นเองออกมาด้วยกระดาษคาร์บอน เพราะน่าเชื่อถือ ปลอมแปลงได้ยาด รายละเอียดที่กล่าวไปข้างต้นต้องชัดเจนที่สุด เพราะเป็นหลักฐานยืนยันว่ามีตัวตนจริง จ่ายเงินเดือนจริง และต้องมีการลงลายมือชื่อพนักงานรับเงินเดือนด้วย เพื่อบอกว่านี่เป็นสลิปเงินเดือนนี้ของบุคคลนั้นจริง ดังนั้น เราจึงควรเลือกแหล่งทำออนไลน์ที่มีให้กรอกรายละเอียดครบถ้วน สมบูรณ์ที่สุด จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเรื่องเอกสาร เผลอ ๆ ไม่ต้องถูกดำเนินคดีเพราะกลายเป็นของปลอมหลอกลวงไปอีกส่วนใครที่ส่งสัยถึงหน้าตาสลิปเงินเดือนประเภทออนไลน์ขอเอง สามารถค้นหาพิมพ์ตัวอย่างของสลิปเงินเดือนออนไลน์ ไม่นานก็จะปรากฎข้อมูลขึ้นมาให้เลือกตามต้องการ เพียงเท่านี้เราก็มีเอกสารไปยื่นขอสินเชื่อธนาคารได้ง่ายดายแล้ว

อัพเดทครั้งล่าสุดเมื่อ 10/02/2023 by อาจารย์กู้เงิน