ช้อปดีมีคืนลดหย่อนภาษีได้สูงสุดกี่บาท ตรวจสอบสินค้าและบริการพร้อมลงทะเบียนออนไลน์

รัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่ 2567 ช้อปดีมีคืน โครงการรัฐบาลล่าสุดลดหย่อนภาษีเมื่อซื้อสินค้าและบริการ 2567

โครงการรัฐบาลล่าสุด โครงการช้อปดีมีคืนจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีและผู้ประกอบการสินค้าท้องถิ่น รวมถึงบุคคลธรรมดาที่มีหน้าที่เสียภาษี ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืนจะได้หักลดหย่อนซื้อสินค้าและบริการ โดยมีเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์โครงการช้อปดีมีคืนคือ ซื้อสินค้าและบริการทั่วไปที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ซื้อหนังสือ (รวมถึงหนังสือที่อยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ e – book ) และซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตามจำนวนที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท โครงการช้อปดีมีคืนจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2567 ไม่ต้องลงทะเบียน เพียงใช้ใบกำกับภาษีจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการเป็นหลักฐาน และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30,000 บาท เมื่อซื้อสินค้าและบริการตามโครงการช้อปดีมีคืนเงื่อนไขที่กำหนด

 

รายละเอียดโครงการช้อปดีมีคืน ช้อปดีมีคืนเงื่อนไขซื้อสินค้าและบริการอะไรได้บ้าง 2567

สินค้าและบริการที่เข้าเงื่อนไขของโครงการช้อปดีมีคืน 

 • สินค้าและบริการทั่วไปที่บุคคลธรรมดาเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • หนังสือ และ e – book 
 • สินค้าจากหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชน (OTOP)

 

สินค้าและบริการที่ไม่เข้าเงื่อนไขของโครงการช้อปดีมีคืน

 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 • ยาสูบ
 • ค่าเติมน้ำมันและก๊าซ รวมถึงค่ารถยนต์ จักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต
 • ค่าท่องเที่ยว เช่น ค่าบริการไกด์ ค่าที่พักในโรงแรม 
 • ค่านำ ค่าไฟ 
 • เบี้ยประกันภัย
 • ค่าบริการโทรศัพท์ และค่าบริการอินเตอร์เน็ต

 

โครงการช้อปดีมีคืนเหมาะกับใคร? 2567

โครงการช้อปดีมีคืนเหมาะกับผู้ที่มีรายได้มากกว่า 300,000 บาทต่อปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีเงินเดือนสูงและมีการเสียภาษีในอัตราที่สูงอยู่แล้ว เพราะสามารถใช้โครงการช้อปดีมีคืนเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ ทำให้ประหยัดภาษีมากขึ้น เช่น หากมีเงินได้สุทธิต่อปี 300,001 – 500,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุดถึง 3,000 บาท ส่วนผู้ที่มีรายได้สุทธิต่ำกว่า 300,000 บาทต่อปี หรือมีการเสียภาษีต่ำกว่า 10% คิดว่าไม่เหมาะกับโครงการช้อปดีมีคืน แต่น่าจะเลือกโครงการรัฐบาลอื่น ๆ ที่เหมาะสมกว่าโครงการช้อปดีมีคืน อาจจะเลือกโครงการรัฐบาลที่เหมาะสมกับการใช้จ่าย และการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น โครงการคนละครึ่งเฟส 4 ที่คาดว่าจะเริ่มต้นในเดือนมีนาคม – เมษายนในปี 2567 ก็จะคุ้มกว่า แต่ผู้ที่มีรายได้มากกว่า 300,000 บาทต่อปี ก็สามารถเลือกได้ว่าจะใช้โครงการช้อปดีมีคืน หรือจะใช้โครงการคนละครึ่งเฟส 4 ก็ได้ เพราะทั้งสองโครงการก็ให้สิทธิ์ประโยชน์เหมือน ๆ กัน