ขั้นตอนรับเงินว่างงานประกันสังคมในปี 2024 ผ่านทางออนไลน์วันนี้

เช็คเงินว่างงานประกันสังคมล่าสุด เงินว่างงานประกันสังคม สิทธิประโยชน์ที่ทุกคนควรรู้ 2567

เคยคิดไหมว่า “ประกันสังคม” ที่เราจ่ายไปทุก ๆ เดือน นอกจากจะช่วยเรื่องค่ารักษาพยาบาล และอุบัติเหตุแล้ว “ประกันสังคม” ยังมีประโยชน์อะไรอีกบ้าง? ก่อนอื่นให้เรามาทำความเข้าใจกับประกันสังคมก่อน ประกันสังคม คือ เงินที่เราจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อเป็นเงินชดเชยในกรณีที่เราต้องเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต หรือแม้กระทั่งการว่างงาน ซึ่งคนว่างงานประกันสังคมจะจ่ายเป็นเงินว่างงานประกันสังคมชดเชยให้ ในกรณีลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้างเท่านั้น หากถูกเลิกจ้างจะไม่สามารถรับเงินว่างงานประกันสังคมได้ ผู้ประกันตนจะสามารถรับเงินว่างงานประกันสังคมเมื่อจ่ายเงินสมทบประกันสังคมไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงาน) ซึ่งหลังจากลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง จะต้องรายงานตัวกรณีว่างงานไม่เกิน 30 วัน 

เปิดวิธีลงทะเบียนคนว่างงานออนไลน์ล่าสุด พร้อมวิธีรายงานตัวรับเงินว่างงานประกันสังคม 2567

ผู้ประกันตนที่ตกงาน หรือว่างงาน และประสงค์จะรับเงินว่างงานประกันสังคม สามารถทำตามขั้นตอนวิธีลงทะเบียนคนว่างงานออนไลน์ได้ดังนี้ 

  • เข้าเว็บไซต์กรมการจัดหางาน https://e-service.doe.go.th/  
  • เมื่อลงทะเบียนคนว่างงานออนไลน์แล้ว ผู้ประกันตนต้องทำการลงทะเบียนโดยการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
  • เข้าสู่ระบบโดยใช้ User และ Password ที่ลงทะเบียน Digital ID 
  • ไปรายงานตัวกรณีว่างงาน ไม่ต้องไปรายงานตัวประกันสังคมที่สำนักงาน เพียงกรอกข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ ตามระบบ พร้อมกับแนบไฟล์บัญชีธนาคาร

เมื่อลงทะเบียนคนว่างงานออนไลน์เรียบร้อยแล้ว จะได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน และวันที่บัตรรายงานตัว โดยสามารถตรวจสอบสถานะและการรับเงินว่างงานประกันสังคมได้ หากมีปัญหาการลงทะเบียนคนว่างงานออนไลน์ หรือหากเงินว่างงานไม่เข้าติดต่อได้ที่ สำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ หรือโทร 1506 กด 1 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีช่องทางระบบสนทนาออนไลน์ทั้ง facebook และ live chat บริการเพื่อติดต่อสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย 

ไขข้อสงสัย เงินว่างงานประกันสังคมได้เท่าไหร่  เงินว่างงานได้กี่เดือน 

สำหรับผู้ประกันตนที่รายงานตัวกรณีว่างงาน และได้ลงทะเบียนคนว่างงานออนไลน์เพื่อรับเงินว่างงานประกันสังคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาจสงสัยว่าในปี 2567 เงินว่างงานประกันสังคมได้เท่าไหร่? และเงินว่างงานได้กี่เดือน? ซึ่งสิทธิ์ที่คนว่างงานประกันสังคมจะได้รับในกรณีที่ถูกเลิกจ้าง คือได้รับเงินว่างงานประกันสังคมในอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้าง คำนวณจากฐานค่าจ้างจริงไม่เกิน 15,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน ส่วนคนว่างงานประกันสังคมในกรณีที่ลาออกหรือสินสุดสัญญาจ้าง จะได้รับเงินว่างงานประกันสังคมในอัตราร้อยละ 45 ของค่าจ้าง คำนวณจากฐานค่าจ้างจริงไม่เกิน 15,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยจะได้รับเงินว่างงานประกันสังคมหลังจากผ่านการอนุมัติไปแล้ว 5 – 7 วัน หากไม่ได้รับเงินตามเวลาดังกล่าว ควรติดต่อสำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ทันที 

อัพเดทวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2024