บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เมษายน 2566 ยังใช้ได้ไหม เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการ

บัตรคนจนรอบใหม่ 2566: โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เมษายน 2566

โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 (บัตรคนจนรอบใหม่) ได้มีการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เมษายน 2566 ผ่านแล้วจำนวน 11.38 ล้านราย เทียบกับจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดจำนวน 14.59 ล้านราย โดยจะมีการใช้เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จำนวน 1.12 ล้านรายยังสามารถยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนใหม่ได้ สำหรับการยืนยันตัวตนนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่ 26 มีนาคม 2566 ดังนั้นกรุณาตรวจสอบเช็คสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป

การยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เมษายน 2566 และตรวจสอบเงินสวัสดิการแห่งรัฐ

ไทม์ไลน์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2566 คุณสามารถยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เมษายน 2566 ของคุณกับธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทุกสาขา โดยที่เปิดให้บริการวันเสาร์และอาทิตย์ ในสาขาทั่วไป เวลาเปิดให้บริการคือตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ส่วนในสาขาที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า เวลาเปิดให้บริการคือตั้งแต่เวลา 11.00 – 16.00 น. อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าวันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นวันที่หมดเขตที่คุณสามารถยันตัวตนได้ทุกสาขาของธนาคารทั้ง 3 แห่งนี้ ดังนั้นหากคุณยังไม่ได้ยันตัวตน กรุณาทำตามวิธีการที่ธนาคารกำหนดโดยเร็วที่สุดเท่าที่คุณสามารถทำได้เพื่อใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการยันตัวตนบัตรคนจนเดือนเมษายน โปรดติดต่อธนาคารที่คุณมีบัญชีอยู่ หรือสอบถามที่สาขาใกล้ที่สุดของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยันตัวตนหรือ รอบโอนเงิน คุณสามารถติดตามข่าวสารได้จากช่องทางออนไลน์ของธนาคารต่างๆ ที่มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ เช่นใช้สิทธิได้เลยไหม มีวงเงินให้เท่าไหร่

การอุทธรณ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เมษายน 2566

อัปเดตช่องทางการขออุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เมษายน 2566 มีวันเริ่มต้นในวันที่ 1 มีนาคม 2566 และสิ้นสุดในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 โดยสามารถดำเนินการขออุทธรณ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ซึ่งรวมถึง ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทยฯ ธ.ก.ส. สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยท่านสามารถเลือกขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์หรือขออุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เมษายน 2566 ผ่านหน่วยงานที่ท่านต้องการ และสำคัญที่สุด ท่านสามารถขออุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เมษายนได้ไม่ว่าจะผ่านหน้าเว็บไซต์หรือหน่วยงานที่ท่านเลือกก็ตาม ภายในช่วงเวลา 62 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 โดยท่านสามารถดำเนินการขออุทธรณ์ได้ทันทีเมื่อท่านตรวจสอบและพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการขออุทธรณ์