บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 เดือนเมษายนโอนเงินวันไหนเช็ครอบโอนเงินล่าสุด

ประกาศเปิดให้ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 เดือนเมษายน 2567 จากกระทรวงการคลัง

ในเดือนเมษายน ปี 2567 นี้ กระทรวงการคลังได้ประกาศเปิดให้ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 เดือนเมษายน โดยที่บัตรประชารัฐว่าได้อะไรบ้างนั้น สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับผลประโยชน์บัตรคนจนเดือนเมษายน 2567ด้านสวัสดิการจากรัฐบาล โดยผู้ที่สมัครลงทะเบียนได้แก่ คนจน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์หรือหน่วยงานทั่วประเทศก่อน จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้นมีจำนวน 20 ล้านคน และมีผู้ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยแล้วจำนวน 2,742,919 ราย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567
สำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์แล้ว สามารถเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 เดือนเมษายนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดซึ่งจะต้องผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน เพื่อให้สามารถใช้บริการและรับผลประโยชน์ด้านสวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนนี้จากรัฐบาล จะมีวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ตามที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถทำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เมษายนได้ตลอดเวลา และสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายนได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง

การเผยแพร่รายละเอียดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 เดือนเมษายนโดยกระทรวงการคลัง

ล่าสุด กระทรวงการคลัง ได้ประกาศเผยแพร่รายละเอียดสิทธิของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 เดือนเมษายน ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อะไรบ้าง จะมีเงินได้เท่าไหร่ดังนี้:
1.วงเงินค่าซื้อสินค้าเงินเข้ารายเดือนไม่เกิน 300 บาท
2.วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าวหุงตุ้ม จำนวน 80 บาทต่อคน ต่อ 3 เดือน
3.วงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ จำนวน 750 บาทต่อคนต่อเดือน สามารถใช้บริการโดยสารกับระบบขนส่ง 8 ประเภท ได้แก่ ขสมก., บขส., BTS, MRT, รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน, รถไฟ, รถเอกชนร่วม ขสมก., รถเอกชนร่วม บขส., รถสองแถวรับจ้าง, และเรือโดยสารสาธารณะ โดยไม่จำกัดวงเงินตามประเภทของรถ
4.เงินชดเชยค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีบัตรฯ) ที่ได้รับสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด
5.เงินชดเชยค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ ที่ได้รับสิทธิยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท

การยืนยันตัวตน: เงื่อนไขสำคัญสำหรับการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 เดือนเมษายน

หากท่านต้องการเช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ท่านจะต้องทำการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 เดือนเมษายน ออนไลน์ก่อน 26 มีนาคม 2567 หากยืนยันตัวตนหลังวันที่ 26 มีนาคม 2567 ท่านจะได้รับสิทธิใช้เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยโอนเงินเข้าบัญชีตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนี้
-ถ้าท่านทำการยืนยันตัวตนในช่วงวันที่ 1 มีนาคม – 26 มีนาคม 2567 ท่านจะได้รับสิทธิใช้เงินโอนเข้าบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป
-ถ้าท่านทำการยืนยันตัวตนในช่วงวันที่ 27 มีนาคม – 26 เมษายน 2567 ท่านจะได้รับสิทธิใช้เงินโอนเข้าบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป
-ถ้าท่านทำการยืนยันตัวตนในช่วงวันที่ 27 เมษายน – 26 พฤษภาคม 2567 ท่านจะได้รับสิทธิใช้เงินโอนเข้าบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป
-ถ้าท่านทำการยืนยันตัวตนในช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2567 ท่านจะได้รับสิทธิใช้เงินโอนเข้าบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป
ซึ่งข้อมูลทั้งหมดของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 เดือนเมษายนสามารถติดตามได้จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังหรือศูนย์ให้บริการข้อมูลประชาชนของสำนักนายกรัฐมนตรี