ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม 2566 ข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม

ข่าวล่าสุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม 2566 เช็คสถานะใครผ่าน – ไม่ผ่านก่อนเปิดใช้สิทธิ

ความคืบหน้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ และการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม 2566 ได้ออกมาแล้ว โดยข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้ได้มีการแจ้งให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบว่า การประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้มีผู้ผ่านคุณสมบัติจำนวน 14 ล้านคน จากจำนวนผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนใหม่ ทั้งนี้ยังไม่มีการประกาศรายได้ของผู้ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม 2566 ทั้ง 14 ล้านคน แต่จะเร่งการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเปิดใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม 2566 และทันการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนมีนาคม

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม 2566 ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันไหน? 

เดิมทีการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเริ่มก่อนการเปิดใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม 2566 แต่เนื่องจากตอนนี้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนอย่างละเอียดรอบคอบ จึงทำให้ใช้เวลานานในการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม 2566 ทางกระทรวงการคลังจึงได้มีการเลื่อนวันประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไป โดยได้มีข้อความแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ประชารัฐ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th ว่า “เนื่องจากข้อมูลการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและคุณสมบัติโครงการลงทะเบียน (โครงการฯ) ปี 2565 ต้องมีการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจากหน่วยตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสิทธิหลายหน่วยงาน เพื่อให้การตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ดังนั้น การประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม 2566 จะเลื่อนออกไปก่อน ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จและประกาศให้ประชาชนทราบโดยเร็วต่อไป” 

ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม 2566

ข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้ ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม 2566 โดยประชาชนส่วนใหญ่ยังคงประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันต่อเนื่อง และสำหรับการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม 2566 ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม 2566 สามารถตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม 2566  ได้ 3 ช่องทาง คือ 

  1. ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ประชารัฐ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th เพื่อตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม 2566 
  2. ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม 2566 โดยเข้าไปตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม 2566 ที่หน่วยงานรับลงทะเบียน อาทิ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา 
  3. ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม 2566 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม 2566 เพื่อเช็คสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนใหม่