โครงการเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 บาท พร้อมเงื่อนไขในการสมัครวันนี้

เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 บาท ธ.ก.ส. เข้าวันไหน 2567

 

เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 บาทเป็นหนึ่งในโครงการจากรัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกรและชาวนา โดยโครงการนี้มีมาตรการให้เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 บาทเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรง ซึ่งเงินช่วยเหลือไร่ละ 1000 บาทจะทำการโอนรอบที่ 1 ให้เกษตรกรและชาวนาที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวปีการผลิต 2567/2567 สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ (ไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน) เป็นจำนวนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 บาท เริ่มโอนตั้งแต่วันที่ 10 – 13 ธันวาคม 2567 และเกษตรกรสามารถตรวจสอบและเช็คเงินช่วยเหลือชาวนาปี64ล่าสุดด้วยตัวเองจากเว็บไซต์ตรวจสอบเงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน หรือจะเดินทางไปตรวจสอบเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 บาทได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 บาท ตรวจสอบเงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน 2567

เกษตรกรสามารถเช็คเงินช่วยเหลือชาวนาล่าสุดที่โอนเข้าบัญชีได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ ตรวจสอบเงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน chongkho.inbaac.com โดยกรอกเลขบัตรประชาชนของเกษตรกร จากนั้นกดคำว่า “ค้นหา” ก็จะทราบผลโครงการที่ได้รับ เลขบัญชีที่เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 บาทโอนเข้า วันที่เงินช่วยเหลือ สาขา ธ.ก.ส. และสถานะการโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 บาท โดยที่เกษตรกรและชาวนาไม่ต้องกังวลว่าเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 บาทเข้าวันไหน และไม่ต้องเดินทางไปเช็คเงินช่วยเหลือชาวนาปี64ล่าสุดที่ถึงธนาคาร เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรที่อยู่พื้นที่ห่างไกล สามารถเช็คเงินช่วยเหลือชาวนาปี64ล่าสุดได้จากที่ไหนก็ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยการตรวจสอบเงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชนทางเว็บไซต์

เสียงจากชาวนาถึงโครงการเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 บาท  2567

ข่าวเงินช่วยเหลือชาวนาคงจะทำให้เกษตรกรและชาวนาดีใจไม่น้อยที่รัฐบาลให้เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 บาท เพราะเงินช่วยเหลือบางส่วนสามารถนำไปชำระหนี้ค่าปุ๋ยที่ไปค้างกับทางร้านไว้ และค่าต้นทุนที่ทำการปลูกข้าวได้ โดยเงินช่วยเหลือที่รัฐบาลโอนให้นี้จะโอนให้เป็นจำนวนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 บาท แต่จะให้ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครอบครัว นั่นหมายความว่าหากมีที่ทำการเกษตร 10 ไร่ ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ 1000 บาท รวมทั้งหมด 15,000 บาท ซึ่งชาวนาที่ได้รับเงินเงินช่วยเหลือไร่ละ 1000 บาท ต่างก็รู้สึกดีใจ เพราะจะนำเงินไปใช้หนี้ต้นทุน และยังสามารถเก็บส่วนต่างไว้ใช้จ่ายภายในครอบครัว อีกทั้งเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 บาทนี้ยังช่วยแบ่งเบาภาระเกษตรกรและชาวนาจากการขายข้าวไม่ได้ราคาในปีนี้ด้วย