อัปเดตรอบโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เมษายน และสิทธิที่จะได้รับ

เช็คข่าวการโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เมษายนจะถูกนำเข้าบัญชีเพื่อช่วยเหลือในการเงิน

ข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อเข้าสู่เดือนเมษายน หลายคนมักจะวางแผนการใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้า เนื่องจากว่าเดือนนี้มีวันหยุดยาวถึง 6 วันติดต่อกัน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องคำนวณค่าใช้จ่ายให้ดี เพื่อให้เงินช่วยเหลือจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เมษายนสามารถใช้ได้เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น วิธีเช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรามาดูกันว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เมษายนจะโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีรูปแบบไหนบ้างทางออนไลน์
โดยปกติแล้ว เงินช่วยเหลือจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายนจะโอนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรในวันที่ 10 ของทุกเดือน แต่ในกรณีของเดือนเมษายน จะโอนเข้าบัญชีวันที่ 8 เนื่องจากวันที่ 10 เป็นวันหยุดราชการ ดังนั้น สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องการใช้เงินช่วยเหลือ ควรระวังการใช้จ่ายและวางแผนไว้ล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เงินช่วยเหลือไม่เพียงพอต่อความต้องการในช่วงวันหยุดยาว 6 วันติดต่อกันนี้จากผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับวงเงินเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เมษายนนี้

โดยทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะได้รับวงเงินช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เมษายนเป็นค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าฯ จำนวน 200-300 บาทต่อคนต่อเดือนไม่ต้องกังวลว่าเงินเข้าจริงไหม โดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เมษายน 2567ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้
การรับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เมษายนดังกล่าวจะแบ่งตามกลุ่มเป้าหมายดังนี้
-กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท จะได้รับเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 300 บาทต่อเดือน
-กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท จะได้รับ 200 บาทต่อเดือน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เมษายนสามารถใช้ที่ไหนได้บ้าง

และนี่คือวิธีใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้จ่ายสำหรับการเดินทางด้วยรถโดยสารและค่าก๊าซหุงต้มที่สามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เมษายนไปใช้งานได้
-ค่ารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (รถเมล์ ขสมก.) และรถไฟฟ้า (BTS-MRT) -จำนวน 500 บาท/เดือน ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล ประกอบด้วย นนทบุรี, ปทุมธานี, อยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม
-ค่ารถโดยสาร บขส. (รถทัวร์ บขส.) จำนวน 500 บาท/เดือน สำหรับผู้ถือบัตรคนจน โดยสามารถขอรับสิทธิ์ได้โดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส.
-ค่าโดยสารรถไฟ จำนวน 500 บาท/เดือน สำหรับผู้ถือบัตรคนจน โดยสามารถขอรับสิทธิ์ได้โดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟ
-ค่าก๊าซหุงต้ม จำนวน 45 บาท/3 เดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

อัพเดทวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567