แนะนำการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ที่ทำได้ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก

การตรวจสอบสถานะยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567: เรื่องสำคัญที่ต้องไม่ละเลย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนคือสวัสดิการจากภาครัฐสำหรับผู้มีสิทธิ์ใช้บริการสวัสดิการต่างๆ ดังนั้นการตรวจสอบสถานะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ในปัจจุบันวิธีการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นได้รับการอัปเดตล่าสุดแล้ว โดยมีผู้ที่ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 สำเร็จทะลุจำนวน 7.6 ล้านคน และมีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วถึง 9.5 แสนคน สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 สามารถทำได้ผ่านช่องทางนี้ ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 โดยการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้อะไรบ้าง รวมไปถึงข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถติดตามผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน

วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567ที่สะดวกและง่ายกว่าที่เคย ที่ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ในทุกสาขา

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดในเดือนมีนาคม 2024 นี้ ผู้ที่ลงทะเบียนและมีสิทธิ์ในการขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถเข้าไปตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านและยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่สำนักงานคลังในทุกจังหวัด เวลาทำการของสำนักงานคลังในทุกจังหวัดเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์และมีสิทธิ์ในการไปยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567สามารถทำการยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ในทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ โดยสาขาทั่วไปจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ส่วนสาขาที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. หรือยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกัน

การยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567สำหรับกลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาเอง

สำหรับผู้ที่เป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการตรวจสอบสิทธิและ/หรืออุทธรณ์ได้ ยืนยันตัวตน-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ใช้อะไรบ้าง โดยท่านจะต้องเตรียมเอกสารต่อไปนี้:
-บัตรประจำตัวประชาชนของท่านเอง (ผู้ได้รับสิทธิ)
-บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
-หนังสือมอบอำนาจ สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้
-บัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

เมื่อเตรียมข้อมูลพร้อมแล้ว ท่านสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการตรวจสอบสิทธิและ/หรืออุทธรณ์ได้โดยมีขั้นตอนดังนี้:
1.กรอกข้อมูลแบบฟอร์มมอบอำนาจที่เป็นไปตามที่ท่านเตรียมไว้
2.ลงนามในแบบฟอร์ม
3.ส่งเอกสารที่เตรียมไว้ พร้อมกับแบบฟอร์มมอบอำนาจที่ลงนามแล้ว ให้กับผู้ที่จะได้รับมอบอำนาจ
เมื่อผู้ได้รับมอบอำนาจได้รับเอกสารและแบบฟอร์มมอบอำนาจจากท่านแล้ว พวกเขาสามารถตรวจสอบสิทธิยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของท่านได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th แล้วกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของท่านเองเพื่อตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ