ลุ้นรัฐบาลนำเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 กลับมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว 2566

โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เริ่มวันไหน 2567

ในช่วงปีใหม่คงเป็นช่วงที่หลาย ๆ คนเตรียมตัวสำหรับไปเที่ยว และรัฐบาลก็ไม่ทำให้สายเที่ยวต้องผิดหวัง เพราะมีของขวัญปีใหม่มอบให้เป็นโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ที่เพิ่มส่วนลดค่าที่พัก 40% คูปองค่าอาหาร และท่องเที่ยว 600 บาทต่อวัน (ทุกวัน) และเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินสูงสุด 3,000 บาท ซึ่งระยะเวลาการใช้สิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 จะขยายการใช้สิทธิ์จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นวันที 31 เมษายน 2567 และโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 จะเพิ่มจำนวนห้องพักอีก 2 ล้านห้อง พร้อมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการธุรกิจนำเที่ยวจำนวน 2,000 บาทให้กับผู้ประกอบการเป็นระยะเวลา 2 ปี และขยายในอนุญาตมัคคุเทศก์เป็นเวลา 2 ปี  สามารถลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันล่าสุด โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

 

เช็คสิทธิเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เช็คสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันตั๋วเครื่องบิน เช็คสิทธิ์โรงแรมเราเที่ยวด้วยกัน 2567

  รายละเอียดสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 จะสนับสนุนค่าที่พักและส่วนลดโรงแรม เช็คสิทธิ์โรงแรมเราเที่ยวด้วยกันได้ดังนี้

  • สนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้อง ไม่คืนคืนละ 3,000 บาท
  • จำกัดสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 จองโรงแรมไม่เกิน 15 ห้อง หรือ 15 คืน 
  • เมื่อจองที่พักกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนวันเข้าพักได้ หากจะทำการ

เลื่อนวันเข้าพักต้องเป็นไปตามเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เงื่อนไขที่กำหนดไว้

รายละเอียดสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน เช็คสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันตั๋วเครื่องบินได้ดังนี้ 

  • สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันตั๋วเครื่องบินผู้จองต้องจองผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เท่านั้น โดยจะได้รับสิทธิ์ค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิ์ ต่อการจอง 1 ห้องพัก โดยราคาตั๋วเครื่องบินต้องไม่เกิน 3,000 บาท และจะได้รับส่วนลด 40% ของค่าตั๋ว
  • จ่ายค่าตั๋วเต็มจำนวนก่อน และต้องเดินทางในเที่ยวบินนั้นจริง ๆ 
  • สำหรับวันเดินทางไปกลับ ต้องไม่ห่างจากวัน Check in และ Chack out ไม่เกิน 5 วัน

 

เปิดขั้นตอนลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันล่าสุด เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4  2567

ประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 สามารถลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันล่าสุด โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2567 ถึง 31 มกราคม 2567 โดยเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์  www.เราเที่ยวด้วยกัน.com หลังจากนั้นทำการยืนยันตัวตน (ถ่ายรูปใบหน้า) ที่แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ผู้ลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 จะต้องไม่เป็นผู้ใช้สิทธิ์ “โครงการทัวร์เที่ยวไทย” สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1 และ 2 ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ใหม่ สามารถใช้สิทธิ์ที่เหลือต่อได้ โดยจะใช้งานโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังได้ทั่วประเทศ (ยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ์)