สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐมีอะไรบ้าง? พร้อมวิธีใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 67

ตรวจสอบเช็คสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 2567

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการสวัสดิการแห่งรัฐข่าวล่าสุดกับการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผู้ที่ได้รับสิทธิสามารถใช้งานได้ที่ไหน แต่ละสิทธิใช้ได้ในวงเงินเท่าไหร่ คำถามข้อสงสัยจากผู้ได้รับสิทธิ ไม่ต้องกังวลใจไปเพราะบทความนี้ได้รวบรวมวิธีการเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 67 และวิธีใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งรายละเอียดจะมีอะไรบ้าง ติดตามอ่านกันได้เลย

สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสิทธิที่ได้รับมีอะไรบ้าง 2024

สำหรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ผู้ที่ได้รับสิทธิสามารถใช้งานได้ 5 หมวดหมู่ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในการอุปโภคบริโภค เพื่อซื้อสินค้าร้านธงฟ้า หรือร้านที่เข้าร่วมโครงการสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยรัฐกำหนดให้ 300 บาทต่อเดือนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับการซื้อแก๊สหุงต้ม ผู้ได้รับสิทธิจะสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ 100 บาทต่อคนต่อการใช้สิทธิ 3 เดือนในการซื้อแก๊สหุงต้ม สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเดินทางกับขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐค่าไฟฟ้า จะได้รับสิทธิที่ 315 บาทต่อเดือน และสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับค่าน้ำประปา จะได้รับสิทธิที่ 100 บาทต่อเดือน รวมสิทธิการใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ทั้งหมด 1498.33 บาทต่อคนต่อเดือน

วิธีใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิอย่างไร

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะเป็นการรูดจ่ายผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีค่าธรรมเนียมการรูดหรือหากใช้กับระบบขนส่งสาธารณะ สามารถใช้งานโดยการแตะบัตรที่เครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรืออีทิกเก็ต จากนั้นระบบจะตัดเงินค่าโดยสารอัตโนมัติ

เช็คสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 67ได้ที่ช่องทางไหน

ผู้สมัครรับสิทธิสามารถเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 67ได้ที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th โดยเช็คสิทธิ์บัตรคนจนด้วยเลขบัตรประชาชนเพื่อดูรายละเอียดว่าได้รับสิทธิการใช้งานหรือไม่ หากไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผู้สมัครสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ โดยยื่นผ่านช่องทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th ในช่วงเวลาทำการ 6:00 น.-23.00 น.ของทุกวันทำการในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ผู้ที่จะใช้งานสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมผูกข้อมูลบัญชีพร้อมเพย์ หรือบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อง่ายต่อการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อความสะดวกให้ทางภาครัฐโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 1 เมษายน 2567 ได้สะดวก หากมีข้อสงสัยเรื่องวิธีใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีการชำระเสียหาย สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ Call Center 02-111-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทย ที่ดูแลเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คอยอำนวยความสะดวกด้านการใช้งานสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ

อัพเดทวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2024