บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ได้อะไรบ้าง หรือสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดีไหม?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ได้อะไรบ้าง อัปเดตล่าสุด

ตามหนังสือของกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 21 มีนาคม 2567 แจ้งความคืบหน้าของโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ มีจำนวนทั้งสิ้น 11,383,700 ราย และผู้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเสร็จภายในวันที่ 26 มีนาคม 2567 จะสามารถใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนั้นมีการยืนยันแล้วว่าจะได้รับสวัสดิการจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ได้อะไรบ้าง จากการที่โครงการสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนรอบใหม่ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. – 31 ต.ค. 65 ประกาศผลการลงทะเบียนไปแล้วเมื่อเดือนก.ย. 65 และมีการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 หากใครไม่ผ่านก็สามารถอุทธรณ์ได้ โดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาก็ต้องทำการยืนยันตัวตนได้ที่ 3 ธนาคารที่กำหนดไว้และจะสามารถใช้สิทธิประโยชน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่เดือนเมษายน เป็นต้นไปซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ได้อะไรบ้าง นั้นจะแจ้งให้ทราบในช่วงต่อไป

สิทธิประโยชน์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ได้อะไรบ้าง

หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่ลงทะเบียนตามโครงการสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและทำการเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่แน่ใจว่าสวัสดิการแห่งรัฐได้อะไรบ้าง ตามมาดูได้เลยว่าตั้งแต่เมษายน 2567 คุณจะได้สิทธิจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ได้อะไรบ้าง จะมีวงเงินเข้าให้คุณใช้จ่ายไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ 3 วงเงินคือ เงินสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดหรือร้านค้าที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้ จำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับเป็นส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน โดยทั้งสองวงเงินนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่เวลา 05.00 – 23.00 น.ของทุกวัน เงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ จำนวน 750 บาทต่อคนต่อเดือน สามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่เวลา 00.30 น.ของวันที่ 1 เมษายน เป็นต้นไป และยังมีเงินอุดหนุนค่าน้ำค่าไฟของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ได้อะไรบ้าง ตามดูได้ในช่วงหน้า

มาตรการบรรเทาช่วยเงินอุดหนุนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ได้อะไรบ้าง

ช่วงที่ผ่านมาได้แจ้งให้ทราบแล้วว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนนี้ คือเดือนเมษายนที่จะไช้สิทธิได้อะไรบ้างจากวงเงินส่วนใครได้บ้างนั้น ถ้าผู้ลงทะเบียนยืนยันตนเสร็จภายในวันที่ 26 มีนาคม ก็สามารถได้รับสิทธิ์ได้เลย คราวนี้ก็มาดูมาตรการบรรเทาภาระจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ได้อะไรบ้าง มาตรการแรกคือ มีเงินอุดหนุนไฟฟ้าจำนวน 315 ต่อครัวเรือนต่อเดือน สามารถได้รับสิทธิตั้งแต่เดือนแรกคือ ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน และส่วนมาตรการที่สองสวัสดิการแห่งรัฐได้อะไรบ้าง จะได้เงินอุดหนุนค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยสิทธิทั้งสองด้านนี้ผู้มีสิทธิต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานที่จะใช้เงินอุดหนุนก่อนต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน ได้ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2024 เป็นต้นไป หากคุณยังสงสัยเกี่ยวกับว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ได้อะไรบ้าง ต้องการศึกษาเพิ่มเติมสามารถดูได้ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของโครงการ หรือสามารถติดต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสอบถามได้ที่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร. 0-2109-2345 จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ