ธนาคารหรือตู้เอทีเอ็ม ธนาคาร

ATM กสิกรไทย สาขาบางคล้า เครื่อง 1: ธนาคารหรือตู้เอทีเอ็ม ธนาคารของธนาคารกสิกรไทยที่ฉะเชิงเทราอำเภอบางคล้า