ธนาคารไทยพาณิชย์: ตู้เอทีเอ็มของธนาคารไทยพาณิชย์ที่เชียงใหม่ต.ไชยสถาน

ธนาคารไทยพาณิชย์: ตู้เอทีเอ็มของธนาคารไทยพาณิชย์ที่เชียงใหม่ต.ไชยสถาน

ที่อยู่: เลข ที่ 44/5 สหกรณ์ ถนน โยธาธิการ เชียงใหม่ บ้านต้นผึ้ง-บ้านไร่ดง อ.สารภี ต.ไชยสถาน เชียงใหม่ 50140

เบอร์โทรติดจ่อ: +66 2 777 7777

อันดับ: 1

จำนวนรีวิวทั้งหมด: เชียงใหม่

ลิงค์ถึงรีวิว


แผนที่ธนาคาร: