ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ : สาขา บิ๊กซี นครศรีธรรมราช: ตู้เอทีเอ็มของธนาคารไทยพาณิชย์ที่นครศรีธรรมราชต.ท่าวัง

ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ : สาขา บิ๊กซี นครศรีธรรมราช: ตู้เอทีเอ็มของธนาคารไทยพาณิชย์ที่นครศรีธรรมราชต.ท่าวัง

ที่อยู่: เลข ที่ 1392 อาคาร คา ร์ ฟู ร์ นครศรีธรรมราช ชั้น 3 ถนน ศรี ปราชญ์ อ.เมืองนครศรีธรรมราช ต.ท่าวัง นครศรีธรรมราช 80000

เบอร์โทรติดจ่อ: +66 2 777 7777

จำนวนรีวิวทั้งหมด: นครศรีธรรมราช

ลิงค์ถึงรีวิว


แผนที่ธนาคาร: