รีไฟแนนซ์บ้านกสิกร

บริษัท เงื่อนไขของข้อเสนอ เงินเดือน จำนวนเงินกู้ ระยะเวลา รายละเอียด
รีไฟแนนซ์บ้านกสิกร รีไฟแนนซ์บ้านกสิกร 2567 นานสูง 30 ปี 15,000 บาทขึ้นไป ถึง ไม่เกิน 6.60% ต่อปี 30 ปี ตรวจเช็คเลย

การรีไฟแนนซ์บ้านกสิกร วิธีลดภาระดอกเบี้ยและประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้กู้

การรีไฟแนนซ์กสิกรคืออะไร? สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์เป็นกระบวนการที่ผู้กู้ยื่นคำขอกู้เงิน สินเชื่อบ้านกสิกรใหม่ โดยมักจะทำเมื่อผู้กู้ได้ผ่อนชำระสินเชื่อบ้านกับธนาคารเดิมไปแล้ว 3-5 ปี ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญากู้บ้านของธนาคารนั้น ๆ โดยรีไฟแนนซ์บ้านจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยของผู้กู้ได้ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในช่วง 3-5 ปีแรกจะเป็นอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ และหลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้น ดังนั้นการรีไฟแนนซ์บ้านเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยลดภาระดอกเบี้ยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเสียค่าปรับรีไฟแนนซ์ก่อนกำหนดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของธนาคารที่ผู้กู้ตกลงไว้ในสัญญากู้บ้านด้วย

เพิ่มโอกาสในการได้รับวงเงินสูงสุดถึง 100% กับการรีไฟแนนซ์บ้านกสิกร

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านกสิกร 2567 จากธนาคารกสิกรไทยได้เสนอโปรโมชั่นที่จุดเด่นดีกว่าเดิม โดยการรีไฟแนนซ์บ้านกสิกรผู้กู้สามารถขอวงเงินเพิ่มได้เต็มร้อย และผ่อนบ้านต่อเดือนน้อยลง สำหรับผู้กู้ที่ขอสินเชื่อที่วงเงินเพิ่ม ยังได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษอีกด้วย

ไม่เพียงเท่านั้นการรีไฟแนนซ์บ้านกสิกร  ผู้กู้ยังสามารถรับประโยชน์เพิ่มอีกด้วยโปรโมชั่น Refinance Super Save ที่จะช่วยให้ผู้กู้สามารถผ่อนบ้านได้สบายๆ ด้วยการเลือกผ่อนต่ำปีแรกเพียงล้านละ 3,900 บาทต่อเดือน สามารถขอกู้เงินได้สูงสุดถึง 100% ของราคาประเมินหลักประกัน โดยเงินกู้บ้านกสิกรที่ขอวงเงินเพิ่มยังได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษอีกด้วย คุณยังสามารถรับโปรโมชั่น Refinance Super Save ที่รีไฟแนนซ์บ้านกสิกรช่วยลดการผ่อนบ้านในปีแรกได้สูงสุดถึงล้านละ 3,900 บาทต่อเดือน

อีกทั้ง คุณยังสามารถยื่นคำขอกู้สินเชื่อบ้านกสิกรไทยได้รวดเร็วและง่ายดาย โดยระยะเวลาอนุมัติที่จะทราบผลการอนุมัติเการยื่นรีไฟแนนซ์บ้านเบื้องต้นคือภายใน 3 วันทำการหลังจากคุณยื่นเอกสารครบถ้วน นอกจากนี้คุณยังสามารถสอบถามรายละเอียดเช่นสินเชื่อบ้านกสิกรอนุมัติยากไหมเพิ่มเติมที่ K-Contact Center ออนไลน์ หรือเข้าไปยื่นคำขอกู้ได้ที่สาขาธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

การสมัครบ้านรีไฟแนนซ์บ้านกสิกร จำเป็นต้องมีเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนดังนี้

  1. แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์บ้านกสิกร ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้กู้และคู่สมรส รวมทั้งผู้กู้ร่วม
  3. สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า
  4. หนังสือให้ความยินยอมที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
  5. เอกสารการเงิน โดยจะต้องมีเอกสารประกอบต่อไปนี้
  • สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สลิปโบนัส (ถ้ามี)
  • กรณีมีรายได้อื่นที่นอกเหนือจากเงินเดือน ต้องยื่นเอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

เอกสารหลักทรัพย์ โดยจะต้องมีเอกสารหลักทรัพย์เพื่อเป็นประกันการกู้ยืม เอกสารประกอบดังนี้

  • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า
  • สำเนาสัญญากู้เงินสถาบันการเงินเดิม ซึ่งเป็นเอกสารแสดงรายละเอียดว่าผู้กู้เคยได้กู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินอื่น และชำระหนี้ครบถ้วน
  • ใบเสร็จการผ่อนค่างวดเดือนล่าสุด ซึ่งเป็นเอกสารแสดงรายละเอียดว่าผู้กู้มีการผ่อนชำระหนี้ในสถาบันการเงินอื่นและชำระเงินตรงตามกำหนด แต่ถึงกระนั้น…บริการรีไฟแนนซ์บ้านกสิกรก็จัดได้ว่ามีความน่าสนใจมากๆ ในส่วนของรายละเอียดต่างๆ ณ ช่วงเวลานี้

 อัพเดทวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

คำถามและคำตอบ

ถามคำถาม

บทวิจารณ์

refinance-a-home คะแนนโดยรวม: ☆☆☆☆☆ 0 based on 0 reviews.
5 1