วินัยดีมีเงินพร้อมมอบอัตราดอกเบี้ยคืนผ่านแอป MyMo ออมสิน เช็คด่วนก่อนหมดเขต 2566

รัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่ 2566 ผ่านโครงการล่าสุดของรัฐบาลวินัยดีมีเงิน รับเงินคืนผ่านแอป MyMo ออมสิน 2566

ธนาคารออมสินร่วมกับกระทรวงการคลังได้จัดทำโครงการล่าสุดของรัฐบาล โครงการวินัยดีมีเงินให้กับลูกค้าที่มีวินัยในการชำระหนี้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งลูกค้าเงินฝากและลูกค้าเงินกู้ โดยลูกค้าที่มีคุณสมบัติจะได้รับเงินคืนจากโครงการวินัยดีมีเงินจำนวน 500 บาท ผ่านแอป MyMo ออมสิน สามารถเช็คสิทธิ์วินัยดีมีเงินผ่านทางแอป MyMo ออมสินได้ในวันที่ 25 ธันวาคม 2566  และจะได้รับเงินคืนจากโครงการวินัยดีมีเงินภายในวันที 31 ธันวาคม 2566 ธนาคารออมสินหวังอย่างยิ่งว่า ประชาชน หรือลูกค้าทั้งเงินฝากและเงินกู้ที่ได้รับสิทธิ์รัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่ 2566 จะสามารถนำเงินจำนวนนี้ไปใช้จ่ายภายในครัวเรือน หรือใช้จ่ายส่วนตัวได้ หากไม่ได้รับสิทธิ์ในปีนี้ และอยากจะได้รับสิทธิ์วินัยดีมีเงินก็ต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ชำระที่ดี และมีประวัติการชำระที่ดีด้วย

 

เช็คสิทธิ์วินัยดีมีเงิน พร้อมเงื่อนไขโครงการวินัยดีมีเงินสำหรับลูกค้าเงินกู้ 2566

สำหรับลูกค้าเงินกู้ จะได้รับสิทธิ์เป็นของขวัญจากธนาคารออมสินผ่านโครงการวินัยดีมีเงิน รับเงินคืนผ่านทางแอป MyMo ออมสินจำนวน 500 บาท โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติวินัยดีมีเงินดังนี้ 

  • เป็นลูกค้าสินเชื่อวงเงินกู้ไม่เกิน 200000 บาท (ตามประเภทสินเชื่อที่ธนาคารออมสินกำหนด)
  • มีประวัติชำระหนี้ดีติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี 
  • ไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือไม่มีประวัติการตัดหนี้สูญ
  • ผู้รับสิทธิ์วินัยดีมีเงินต้องมีสถานะหนี้ปกติ (ค้างชำระไม่เกิน 30 วัน) 

หากมีคุณสมบัติครบตามที่กล่าวมา สามารถเช็คสิทธิ์วินัยดีมีเงินผ่านทางแอป MyMo ออมสินได้ในวันที่ 25 ธันวาคม 2566  ธนาคารออมสินจะโอนเงินโครงการวินัยดีมีเงินเข้าบัญชีภายในวันที 31 ธันวาคม 2566 

 

โครงการวินัยดีมีเงินสำหรับลูกค้าเงินฝาก 2566

นอกจากโครงการวินัยดีมีเงินสำหรับลูกค้าเงินกู้แล้ว รัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่ 2566 เป็นโครงการล่าสุดของรัฐบาลสำหรับลูกค้าเงินฝาก “มีออม มีลุ้น” กับสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี เพิ่มรางวัลพิเศษ 1 ล้านบาท จำนวน 20 รางวัล รวมเป็นเงินกว่า 20 ล้านบาท ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการวินัยดีมีเงินก็สามารถเป็นลูกค้าเงินฝากกับสลากออมสินดิจิทัล 1 ปีได้ โดยคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ฝากสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี (ระยะเวลาโครงการอยู่ในระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2566 – 15 มีนาคม 2566) โดยโครงการล่าสุดของรัฐบาลสำหรับลูกค้าเงินฝาก “มีออม มีลุ้น” นี้ จะออกรางวัล 2 ครั้ง ครั้งละ 10 รางวัล ในระหว่างวันที่ 16 มีนาคม และ 16 เมษายน 2566 และสลากออมสินดิจิทัล 1 ปียังไม่จำกัดวงเงินฝากต่อรายอีกด้วย หากสนใจก็สามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่ GSB Contact Center 1115

อัพเดทครั้งล่าสุดเมื่อ 10/02/2023 by อาจารย์กู้เงิน