การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
ขยายผลการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ให้กับกลุ่มตำบลแก้ง จังหวัดอุบลราชธานี (27/06/60)

วันที่ 27 มิ.ย. 2560

           เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ร่วมกับศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ สถาบันวิจัยยาง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ให้แก่ผู้นำเกษตรกรกลุ่มตำบลแก้ง อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี จำนวน 30 คน โดยมีนายสมฤกษ์ กุลวนาโรจน์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะเข้าร่วมสังเกตการณ์ และคอยติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรในการปฏิบัติการเกษตรที่ดีและเหมาะสมหรือ GAP ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งโครงการนี้นับว่าเป็นหนึ่งในแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ราคายางตกต่ำเป็นตัวช่วยผลักดันให้เกษตรกรผลิตยางก้อนถ้วยที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถรองรับกับตลาดที่ต้องการเพิ่มมูลค่าได้และสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตยางพาราและเพิ่มอำนาจการต่อรองทางการค้ากับผู้ซื้อ นอกจากนี้ กยท.ในพื้นที่จะได้ประสานกับจุดรวบรวมยางและผู้ประกอบการยางแท่งในการรับซื้อยางก้อนถ้วยได้ในราคาที่เป็นธรรมได้ในโอกาสต่อไป
 
เรื่อง/ภาพ : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์