การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

GMP
โรงที่ 21 ของประเทศ โรงอัดก้อนยางสหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จำกัด จ. สุราษฎร์ธานี ได้รับมาตรฐาน GMP (22/03/62)

วันที่ 23 มี.ค. 2562

      วันที่ 22 มีนาคม 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินให้การรับรองโรงอัดก้อนยางมาตรฐาน GMP นำโดยนางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง พร้อมด้วยนายโกศล จริงสูงเนิน ข้าราชการบำนาญ กรมวิชาการเกษตร นายพิศิษฐ์ พิมพ์รัตน์ นักวิทยาศาสตร์ 5 และคณะ ได้ทำการตรวจประเมินให้การรับรอง โรงอัดก้อนยางสหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จำกัด ต. พ่วงพรมคร อ. เคียนซา จ. สุราษฎร์ธานี จากการตรวจประเมินพบว่าสามารถผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP ได้ นับว่าเป็นโรงอัดก้อนยางแห่งที่ 4 ที่ได้รับมาตรฐาน GMP หรือโรงที่ 21 ของประเทศ ที่มีกำลังการผลิตรวมเฉลี่ย 6,000 ตันต่อเดือน ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพยางแผ่นรมควันอัดก้อนเพื่อเข้าสู่ตลาดสากลได้ต่อไป
เรื่อง : สายใจ วารี
ภาพ : สกล เสือแก้ว
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์