การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

คณะกรรมการด้านมาตรฐานยางดิบและผลิตภัณฑ์ ของกยท. ตรวจเยี่ยมโรงรมควันยางที่ได้รับมาตรฐาน GMP ในจังหวัดตรัง (17/2/62)
การจัดการสวนยางพารา GAP สู่การผลิตยางแผ่นรมควัน GMP ณ สกย. บ้านโหนด (สะบ้าย้อย 4) จำกัด จ. สงขลา (15/2/2562)
วิทยากรบรรยายเรื่องมาตรฐานการเข้าสู่ระบบ GAPในแปลงยางและ GMPโรงรมควันยาง ณ สกย.บ่อทอง จำกัด อ. สะบ้าย้อย จ. สงขลา ( 25 ก.ย. 61)
ยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP สู่อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ (12/2/62)
โรงรมควันในจังหวัดนครศรีธรรมราช คว้ามาตรฐาน GMP 2 แห่งพร้อมกัน (1/2/62)
โรงรมควันสหกรณ์กองทุนสวนยางท่าแมงลัก จำกัด จ. สงขลา ได้รับมาตรฐาน GMP โรงที่ 20 ของประเทศ (31/1/62)
ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางนครศรีธรรมราช จำกัด เร่งจัดทำยางแผ่นรมควันอัดก้อนมาตรฐาน GMP (24/1/62)
รวมแล้ว 10 แห่ง ในจังหวัดตรังได้รับมาตรฐานโรงรมควัน GMP (28/12/61)
ตรวจติดตามโรงผลิตยางอัดก้อนชุมนุมสหกรณ์การยางกระบี่ จำกัด เพื่อรักษามาตรฐานการผลิต (28/12/61)
สหกรณ์นิคมทุ่งสง จำกัด โรงอัดก้อนยางโรงแรกในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับมาตรฐาน GMP (28/12/ 61)
ตรวจติดตามโรงผลิตยางอัดก้อนและโรงผลิตยางแผ่นรมควัน เพื่อรักษามาตรฐานการผลิต (26/12/61)
ตรวจติดตามโรงผลิตยางอัดก้อนและโรงผลิตยางแผ่นรมควัน จ. สุราษฎร์ธานี (27/12/61)
สกย.คลองรอพัฒนา จำกัด อ. ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช พร้อมรอการประเมินให้การรับรองมาตรฐาน GMP (19/12/61)
โรงอัดก้อนสหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จำกัด จ. สุราษฎร์ธานี เตรียมความพร้อมในการผลิตยางแผ่นอัดก้อนมาตรฐาน GMP (03/12/2561)
ให้คำแนะนำการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนมาตรฐาน GMP สหกรณ์นิคมทุ่งสง จำกัด
     
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์