การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศ โครงการจัดหาเพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่หมดสภาพ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (9 ก.พ. 2560)
ดาวน์โหลด 687 ครั้ง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องบดยางแบบสองลูกกลิ้ง ขนาด 8 x 20 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง (9 ก.พ. 2560)
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดดัชนีความอ่อนตัวของยาง (Plastimeter) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด (แก้ไขคั้งที่ 1) (9 ก.พ. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 100 กิโลวัตต์ (Prime Rating)พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง (8 ก.พ. 2560)
ประกาศกองจัดการโรงงาน ๕ สอบราคาซื้อปิโตรเลียมเหลว(แก๊สLPG)จำนวน 80,000กิโลกรัม (8 ก.พ. 2560)
ประกาศ กองจัดการโรงงาน ๕ สอบราคาจ้างเหมาแรงงานผลิตยางแท่งSTR ๒๐ (8 ก.พ. 2560)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน ๕ เรื่องรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อรถโฟล์คลิฟท์ขนาด 3ตันจำนวน1คัน (8 ก.พ. 2560)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง เรื่อง สอบราคาจ้างทำรางระบายน้ำรอบคลังสินค้า A B C D พร้อมท่อระบายน้ำกว้าง 50 ซม. เป็นรางน้ำขนาดลึก 70 ซม. จำนวน 340 เมตร (8 ก.พ. 2560)
ดาวน์โหลด 903 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า เปลี่ยนสายเมนระบบไฟฟ้าภายในบริเวณสำนักงาน จำนวน 1 ชุด (8 ก.พ. 2560)
ดาวน์โหลด 694 ครั้ง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบหาการคงรูปของยาง ชนิดหัววัดแบบดราย (MDR) จำนวน 1 เครื่อง (8 ก.พ. 2560)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโกดังเก็บสต็อกยางแผ่นรมควัน ขนาด 30x70 เมตร พื้นที่ 2,100 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บ (พาเลท) กองจัดการโรงงาน 3 โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด (8 ก.พ. 2560)
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference :TOR) การดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารโกดังเก็บสต็อกยางแผ่นรมควันอัดก้อน ขนาด 30x70 เมตร จำนวน 1 หลัง พื้นที่ 2,100 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บยาง (พาเลท) กองจัดการโรงงาน 3 การยางแห่งประเทศไทย (7 ก.พ. 2560)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดยางคงรูปขนาดแผ่นความร้อนไม่น้อยกว่า 20 x 20 นิ้ว x 2 ชั้น จำนวน 2 เครื่อง (7 ก.พ. 2560)
ประกาศ กองจัดการโรงงาน 6 เรื่องกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง จัดซื้ื้อแก๊ส LPG จำนวน 180,000 กิโลกรัม (6 ก.พ. 2560)
ประกาศจ้างเหมาวิเคราะห์ค่าดินสวนยางที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนในเขตภาคตะวันออกและเขตภาคใต้ตอนบน (6 ก.พ. 2560)
ประกาศ กองจัดการโรงงาน 6 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ผู้ชนะการเสนอราคา และสนองรับราคา จ้างเหมาแรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 (6 ก.พ. 2560)
ดาวน์โหลด 1411 ครั้ง
จ้างจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โดยวิธีพิเศษ (6 ก.พ. 2560)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว ป้ายโรงงาน และป้อมยามรักษาการณ์ ครั้งที่ 2 (6 ก.พ. 2560)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว ป้ายโรงงาน และป้อมยามรักษาการณ์ เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ (6 ก.พ. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร 1 และ อาคาร 2 (งบประมาณ 8,350,000 บาท) (3 ก.พ. 2560)
ดาวน์โหลด 758 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [98] 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ถัดไป>>
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์