การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงกันสาดอาคารชั่งยาง เป็น Metal Sheet (โดยวิธีการตกลงราคา)

วันที่ 14 ก.ย. 2559

ประกาศ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงกันสาดอาคารชั่งยาง เป็น Metal Sheet (โดยวิธีการตกลงราคา)
 
      ตามประกาศสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงกันสาดอาคารชั่งยาง เป็น Metal Sheet (โดยวิธีตกลงราคา) ประจำปี ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๒ ราย นั้น
 
    ขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามรายละเอียดข้างต้น คือ                                                                                                     
 
ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด
ราคาที่เสนอ
ตัวอักษร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสิริดี
๑๑๐,๐๐๐ บาท
หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์