การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
กยท.จ.ปัตตานี สาขาสายบุรี เรียนเชิญวิทยากรจากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ให้ความรู้และชี้แนะการทำยางแผ่นรมควันเกรด premium (5/4/60)

วันที่ 5 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน1751คน)

           เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 กยท.จ.ปัตตานี สาขาสายบุรี ได้เรียนเชิญอาจารย์ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ พร้อมด้วยอาจารย์ไมตรี มีทอง ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการทำยางแผ่นรมควันให้กับคณะกรรมการจาก สกย.ทุ่งคล้า จำกัด สกย.โคกพันตัน จำกัด และสกย.ควนเปล จำกัด จ. ปัตตานี รวมจำนวน 30 คน หลักจากที่ได้รับความรู้ในหลักปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP ทำให้ สกย. ทั้ง 3 แห่งพร้อมใจเข้าร่วมโครงการที่จะดำเนินการปรับปรุงระบบทั้งหมดในโรงงานเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน ทั้งนี้คณะวิทยากรได้ลงพื้นที่และให้ข้อแนะนำให้ทำการปรับปรุงแก้ไขทั้งสิ้น 52 ข้อ โดยครอบคลุมสถานที่ประกอบการ อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต ระบบบำบัดน้ำเสีย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสกย. ทั้ง 3 แห่ง จะเป็นต้นแบบในจ. ปัตตานี ในการทำยางที่ได้คุณภาพมาตรฐานต่อไป
 
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : คมกริช กังรัตน์
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์