การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
ประชุมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ (20/11/60)

วันที่ 20 พ.ย. 2560

           วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ได้ร่วมประชุมหารือกับบริษัทฟ้ารุ่งโยธาการ จำกัด และผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งขณะนี้งานได้ดำเนินงานมาแล้ว 100 วัน เข้างวดงานที่ 2 อยู่ในช่วงเทคานและเข้าแบบรับคานชั้นสอง งานก่อสร้างอาคารดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จราวปลายเดือนมิถุนายน 2561
 
เรื่อง : นางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : นายคมกริช กังรัตน์
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์