การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวตลาดกลางยางพารา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการคัดคุณภาพยาง และการดำเนินงานของตลาดเครือข่าย

วันที่ 28 พ.ย. 2560

     วันที่ (27-28 พ.ย. 60) นายวิฑูรย์ ไกรสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานตลาดกลางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการคัดคุณภาพยาง และการดำเนินงานของตลาดเครือข่าย ณ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีกลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการเพื่อให้การจัดการและการดำเนินงานของตลาดเครือข่ายตามภารกิจ การซื้อ - ขายยางพาราเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการยางแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการคัดคุณภาพยางพารา ตามที่ตลาดกลางยางพารา การยางแห่งประเทศไทยกำหนด
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการบริหารจัดการเครือข่ายให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดกลางยางพารา การยางแห่งประเทศไทย
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรในการดำเนินงานของตลาดเครือข่าย ทีมข่าว
 
                                          ประชาสัมพันธ์สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์