การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
พัฒนาเกษตรกรทางอีสานได้รับการรับรองแปลงยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ในปี 61 เพิ่มเติมจำนวน 89 ราย (16/6/61)

วันที่ 17 มิ.ย. 2561

   วันที่ 10-16 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการตรวจประเมินจากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ และสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย ได้ทำการประเมินให้การรับรองแปลงยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ในเขตจ. บึงกาฬ และ จ. หนองคาย จำนวนทั้งสิ้น 89 ราย แยกเป็นแปลงยางก้อนถ้วยในเขต อ.เซกา จ.บึงกาฬ จำนวน 22 ราย และในเขต อ.เฝ้าไร่ และ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย จำนวน 67 ราย
     ผลการตรวจให้การรับรองพบว่า มีแปลงยางก้อนถ้วยที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 64 แปลง คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 865 ไร่ แบ่งเป็นแปลงยางพาราในอ.เซกา จ.บึงตรวจประเมิน 22 ราย ผ่าน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.91% ของแปลงยางของเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง และแปลงยางพาราในเขต อ.เฝ้าไร่ และ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย จำนวน ตรวจประเมิน 67 แปลง ผ่าน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.67% รวมทั้งหมด ตรวจประเมิน 89 ราย ผ่าน 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.91% นับว่าเกษตรกรสามารถนำหลักปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรสำหรับการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ไปปรับใช้ ให้มีระบบการจัดการสวนยางที่ดี มีวิธีการกรีดยาง การใช้น้ำกรดตามคำแนะนำ ผลิตยางก้อนถ้วยได้คุณภาพมาตรฐาน ลดมลภาวะจากการใช้น้ำกรดที่ไม่ถูกต้องทั้งวิธีการจัดการและการเตรียมสารเคมี ส่งผลให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
     ส่วนแปลงที่ไม่ผ่านการรับรอง จำนวน 25 ราย คณะกรรมการฯ GAP ได้ให้คำแนะนำ สาธิต และอธิบายข้อควรปฏิบัติ เพื่อให้เกษตรกรนำไปปรับปรุงแก้ไข โดยคณะกรรมการฯ จะเข้าไปสำรวจอีกครั้งหากเกษตรกรสามารถปรับได้ตามคำแนะนำ ก็จะสามารถให้การรับรองเป็นแปลงยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ได้ต่อไป
เรื่อง/ภาพ ชัยณรงค์ จันงาม
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์