การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

GMP
ตรวจติดตามจุดรวบรวมน้ำยางสดมาตรฐาน GMP จ.ตรัง

วันที่ 8 มี.ค. 2562

         วันที่ 8 มีนาคม 2562 คณะ GMP ของศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ นำโดย นายอนุรักษ์ บุญมาก นักวิทยาศาสตร์ 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจประเมินจุดรวบรวมน้ำยางสดที่ได้มาตรฐาน GMP ตามแผนการตรวจติดตามปีละไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง เพื่อสุ่มตรวจวิธีการ และการควบคุมคุณภาพของสถานประกอบการให้คงที่สม่ำเสมอ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า โดยทำการตรวจติดตามจุดรวบรวมน้ำยางสด กลุ่มสหกรณ์การเกษตรทุ่งยาว จำกัด ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ซึ่งพบว่าทางสหกรณ์การเกษตรทุ่งยาวยังคงรักษาคุณภาพน้ำยางสดได้อย่างคงที่ เรื่อง นายอนุรักษ์ บุญมาก
ภาพ นางนิตยา คงน้อย
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์