Head
ราคายางประจำเดือน
เดือน
ปี

ราคายางประจำปี
ปี

ความเคลื่อนไหวราคายางชนิดต่างๆ (Thailand rubber price)

เดือน สิงหาคม 2559

วัน/เดือน/ปี
ท้องถิ่น
ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
FOB.
(Bangkok)
ยางแผ่นดิบ
น้ำยางสด
(ณ โรงงาน)
ยางแผ่นดิบ
ยางแผ่นรมควัน ชั้น3
น้ำยางสด
24 สิงหาคม 2559
50.10
48.50
51.51
53.14
-  
56.35
23 สิงหาคม 2559
50.60
49.00
51.60
53.27
-  
57.85
22 สิงหาคม 2559
51.60
50.00
52.92
53.69
-  
58.35
19 สิงหาคม 2559
52.10
50.50
53.47
54.98
-  
58.85
18 สิงหาคม 2559
51.60
50.00
53.19
54.88
-  
58.85
17 สิงหาคม 2559
51.60
49.50
53.79
55.18
-  
59.10
16 สิงหาคม 2559
51.60
49.00
53.53
55.80
-  
59.10
15 สิงหาคม 2559
52.10
48.50
55.39
55.19
-  
59.40
11 สิงหาคม 2559
51.60
49.00
53.73
54.29
-  
59.15
10 สิงหาคม 2559
52.10
49.00
52.90
53.66
-  
58.85
9 สิงหาคม 2559
52.60
50.00
53.16
55.29
-  
59.10
8 สิงหาคม 2559
54.10
51.50
56.79
56.29
-  
59.10
5 สิงหาคม 2559
56.50
51.50
58.69
58.95
-  
60.60
4 สิงหาคม 2559
57.00
52.00
59.04
59.89
-  
61.60
3 สิงหาคม 2559
57.00
52.00
59.09
59.79
-  
61.60
2 สิงหาคม 2559
57.50
52.00
59.53
60.10
-  
61.85
1 สิงหาคม 2559
57.00
52.50
59.49
60.33
-  
62.35
29 กรกฏาคม 2559
57.25
52.00
60.18
61.43
-  
63.85
28 กรกฏาคม 2559
57.00  
52.00
60.11
61.61
-  
64.35  
27 กรกฏาคม 2559
57.00
52.00
59.77
61.77
-  
64.85
26 กรกฏาคม 2559
57.00
52.00
59.39
61.49
-  
66.35
25 กรกฏาคม 2559
57.50
51.00
59.64
62.93
-  
67.85
22 กรกฏาคม 2559
57.50
51.00
59.79
63.78
-  
68.55
21 กรกฏาคม 2559
57.00
50.00
60.39
63.59
-  
67.55

 
ยางแผ่นดิบ  
 
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  
 
ยางแผ่นดิบ  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3  
 
น้ำยางสด  
 
FOB (Bangkok)  

หน่วย : บาท
แหล่งข้อมูล : สำนักตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
FOB (Bangkok) ส่งมอบล่วงหน้า 1 เดือน
น้ำยางสด (ท้องถิ่น) = ราคา ณ โรงงาน อ.หาดใหญ่

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683