Head

ราคายางประจำเดือน
เดือน
ปี

ราคายางประจำปี
ปี

ความเคลื่อนไหวราคายางชนิดต่างๆ (Thailand rubber price)

เดือน มิถุนายน 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02-4341432 ต่อ 33

วัน/เดือน/ปี
ท้องถิ่น
ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา
ราคาสูงสุด
FOB. RSS3
(Bangkok)
ยางแผ่นดิบ
น้ำยางสด
(ณ โรงงาน)
ยางแผ่นดิบ
ยางแผ่นรมควัน ชั้น3
น้ำยางสด
Rss3 สูงสุด
ตลาดกลาง
5 มิถุนายน 2563
36.45
44.30
39.21
42.22
42.22
สงขลา
46.45
4 มิถุนายน 2563
36.05
44.00
37.91
41.55
41.55
สงขลา
45.90
2 มิถุนายน 2563
35.70
43.10
-
41.52
41.52
สงขลา
45.80
1 มิถุนายน 2563
35.80
42.80
-
41.19
41.47
นครศรีธรรมราช
45.60
29 พฤษภาคม 2563
36.15
42.30
-
40.92
40.92
สงขลา
45.50
28 พฤษภาคม 2563
36.15
42.00
37.61
40.30
40.80
นครศรีธรรมราช
45.20
27 พฤษภาคม 2563
35.90
41.80
-
40.22
40.22
สงขลา
45.05
26 พฤษภาคม 2563
35.90
41.20
37.59
40.05
40.05
สงขลา
44.85
25 พฤษภาคม 2563
-
41.00
-
-
39.73
สุราษฎร์ธานี
44.75
22 พฤษภาคม 2563
35.90
40.60
-
39.89
39.89
สงขลา
44.75
21 พฤษภาคม 2563
35.70
40.30
-
39.51
39.55
สุราษฎร์ธานี
44.55
20 พฤษภาคม 2563
35.70
40.00
-
39.85
39.85
สงขลา
44.50
19 พฤษภาคม 2563
35.70
39.50
37.07
39.81
39.81
สงขลา
44.50
18 พฤษภาคม 2563
35.20
39.10
-
39.60
39.60
สงขลา
44.45
15 พฤษภาคม 2563
35.35
38.90
-
39.69
39.69
สงขลา
44.35
14 พฤษภาคม 2563
35.35
38.60
37.59
39.50
39.80
นครศรีธรรมราช
44.30
13 พฤษภาคม 2563
35.35
38.50
-
39.68
39.68
สงขลา
44.50
12 พฤษภาคม 2563
35.50
38.30
-
39.95
39.95
สงขลา
44.70
8 พฤษภาคม 2563
35.35
38.30
37.25
39.82
39.83
นครศรีธรรมราช
44.60
7 พฤษภาคม 2563
35.60
38.60
37.03
39.80
39.80
สงขลา
44.65
5 พฤษภาคม 2563
35.20
39.20
-
39.50
39.50
สงขลา
44.05
30 เมษายน 2563
35.20
39.20
36.21
39.75
39.75
สงขลา
44.50
29 เมษายน 2563
35.45
39.20
-
40.00
40.00
สงขลา
44.50
28 เมษายน 2563
35.45
39.00
-
40.05
40.05
สงขลา
44.70

 
ยางแผ่นดิบ  
 
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  
 
ยางแผ่นดิบ  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3  
 
น้ำยางสด  
 
Rss3 สูงสุด  
 
FOB Rss3 (Bangkok)  

หน่วย : บาท
แหล่งข้อมูล : สำนักตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา
FOB (Bangkok) ส่งมอบล่วงหน้า 1 เดือน
น้ำยางสด (ท้องถิ่น) = ราคา ณ โรงงาน อ.หาดใหญ่

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683