Head

ราคายางประจำเดือน
เดือน
ปี

ราคายางประจำปี
ปี

ความเคลื่อนไหวราคายางชนิดต่างๆ (Thailand rubber price)

เดือน มีนาคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02-4341432 ต่อ 33

วัน/เดือน/ปี
ท้องถิ่น
ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา
ราคาสูงสุด
FOB. RSS3
(Bangkok)
ยางแผ่นดิบ
น้ำยางสด
(ณ โรงงาน)
ยางแผ่นดิบ
ยางแผ่นรมควัน ชั้น3
น้ำยางสด
Rss3 สูงสุด
ตลาดกลาง
4 มีนาคม 2564
58.30
59.00
60.30
63.73
63.73
สงขลา
69.90
3 มีนาคม 2564
58.50
58.50
60.06
62.60
62.78
สุราษฎร์ธานี
69.25
2 มีนาคม 2564
59.15
59.50
61.20
-
-
69.00
1 มีนาคม 2564
60.20
61.50
63.10
66.01
66.02
สุราษฎร์ธานี
71.90
25 กุมภาพันธ์ 2564
62.35
66.50
66.19
69.39
69.39
สงขลา
74.65
24 กุมภาพันธ์ 2564
61.20
66.00
63.10
67.50
68.18
สุราษฎร์ธานี
72.90
23 กุมภาพันธ์ 2564
60.35
65.50
63.00
68.38
68.38
สงขลา
73.40
22 กุมภาพันธ์ 2564
59.60
63.50
-
67.03
67.65
สุราษฎร์ธานี
72.15
19 กุมภาพันธ์ 2564
58.00
60.50
59.70
65.62
65.92
สงขลา
70.45
18 กุมภาพันธ์ 2564
57.30
58.00
59.59
64.42
64.89
นครศรีธรรมราช
69.70
17 กุมภาพันธ์ 2564
55.85
55.00
57.75
59.25
63.79
สงขลา
69.05
16 กุมภาพันธ์ 2564
54.90
52.50
57.10
62.16
62.50
สุราษฎร์ธานี
67.70
15 กุมภาพันธ์ 2564
53.55
50.50
56.99
60.99
62.25
สุราษฎร์ธานี
66.80
12 กุมภาพันธ์ 2564
52.75
49.50
-
59.07
59.55
สุราษฎร์ธานี
65.00
11 กุมภาพันธ์ 2564
52.75
48.80
54.70
58.87
60.26
สุราษฎร์ธานี
65.25
10 กุมภาพันธ์ 2564
53.15
48.00
55.05
59.55
60.11
สุราษฎร์ธานี
65.55
9 กุมภาพันธ์ 2564
53.15
47.00
54.99
59.77
60.50
สุราษฎร์ธานี
65.55
8 กุมภาพันธ์ 2564
52.90
46.00
54.99
58.99
59.35
สุราษฎร์ธานี
64.85
5 กุมภาพันธ์ 2564
52.20
45.00
53.90
57.98
58.00
สุราษฎร์ธานี
63.85
4 กุมภาพันธ์ 2564
52.10
44.00
53.39
56.70
57.75
สุราษฎร์ธานี
63.05
3 กุมภาพันธ์ 2564
51.85
44.00
-
56.93
57.45
สุราษฎร์ธานี
63.05
2 กุมภาพันธ์ 2564
51.85
44.50
53.35
57.31
57.33
สุราษฎร์ธานี
63.35
1 กุมภาพันธ์ 2564
51.70
45.50
53.30
57.87
57.87
สงขลา
63.55
29 มกราคม 2564
50.90
45.00
52.80
56.86
57.09
นครศรีธรรมราช
62.65

 
ยางแผ่นดิบ  
 
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  
 
ยางแผ่นดิบ  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3  
 
น้ำยางสด  
 
Rss3 สูงสุด  
 
FOB Rss3 (Bangkok)  

หน่วย : บาท
แหล่งข้อมูล : สำนักตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา
FOB (Bangkok) ส่งมอบล่วงหน้า 1 เดือน
น้ำยางสด (ท้องถิ่น) = ราคา ณ โรงงาน อ.หาดใหญ่

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683