Head
ราคายางประจำเดือน
เดือน
ปี

ราคายางประจำปี
ปี

ความเคลื่อนไหวราคายางชนิดต่างๆ (Thailand rubber price)

เดือน พฤศจิกายน 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02-4341432 ต่อ 33

วัน/เดือน/ปี
ท้องถิ่น
ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา
ราคาสูงสุด
FOB. RSS3
(Bangkok)
ยางแผ่นดิบ
น้ำยางสด
(ณ โรงงาน)
ยางแผ่นดิบ
ยางแผ่นรมควัน ชั้น3
น้ำยางสด
Rss3 สูงสุด
ตลาดกลาง
12 พฤศจิกายน 2562
36.40
38.50
37.78
39.93
39.93
สงขลา
45.30
11 พฤศจิกายน 2562
36.40
38.50
37.77
39.99
39.99
สงขลา
45.30
8 พฤศจิกายน 2562
36.70
38.30
38.10
39.95
39.95
สงขลา
45.55
7 พฤศจิกายน 2562
36.70
38.00
38.10
39.90
38.07
40.20
ยะลา
45.40
6 พฤศจิกายน 2562
36.70
38.00
39.39
39.61
37.69
39.61
สงขลา
45.25
5 พฤศจิกายน 2562
36.40
38.00
37.77
39.90
37.64
39.90
สงขลา
44.80
4 พฤศจิกายน 2562
35.90
37.90
37.31
39.49
37.55
39.49
สงขลา
44.60
1 พฤศจิกายน 2562
35.90
37.90
37.30
39.49
37.59
39.49
สงขลา
44.50
31 ตุลาคม 2562
35.90
37.70
37.35
39.49
39.49
สงขลา
44.70
30 ตุลาคม 2562
35.90
37.70
37.05
39.31
39.31
สงขลา
44.35
29 ตุลาคม 2562
35.90
37.70
-
39.10
39.10
สงขลา
44.05
28 ตุลาคม 2562
36.20
37.70
37.61
39.20
39.33
นครศรีธรรมราช
44.20
25 ตุลาคม 2562
35.90
37.20
37.57
39.70
39.70
สงขลา
44.45
24 ตุลาคม 2562
35.90
37.00
37.40
39.80
39.80
สงขลา
44.35
22 ตุลาคม 2562
35.70
36.70
37.09
39.60
39.60
สงขลา
44.25
21 ตุลาคม 2562
35.45
36.70
36.89
39.29
39.29
สงขลา
43.80
18 ตุลาคม 2562
35.70
36.40
37.18
39.73
39.73
สงขลา
43.95
17 ตุลาคม 2562
35.70
36.20
37.06
39.52
39.52
สงขลา
44.10
16 ตุลาคม 2562
35.50
36.20
36.89
39.83
39.83
สงขลา
44.30
15 ตุลาคม 2562
35.50
36.20
37.16
39.79
37.79
สงขลา
44.20
11 ตุลาคม 2562
35.20
36.00
36.71
39.39
39.39
สงขลา
44.15
10 ตุลาคม 2562
34.70
35.80
36.31
38.77
38.77
สงขลา
43.75
9 ตุลาคม 2562
34.50
35.70
35.88
38.53
38.59
นครศรีธรรมราช
43.50
8 ตุลาคม 2562
34.25
35.50
35.53
38.21
38.22
นครศรีธรรมราช
43.20

 
ยางแผ่นดิบ  
 
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  
 
ยางแผ่นดิบ  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3  
 
น้ำยางสด  
 
Rss3 สูงสุด  
 
FOB Rss3 (Bangkok)  

หน่วย : บาท
แหล่งข้อมูล : สำนักตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา
FOB (Bangkok) ส่งมอบล่วงหน้า 1 เดือน
น้ำยางสด (ท้องถิ่น) = ราคา ณ โรงงาน อ.หาดใหญ่

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683