Head
ราคายางประจำเดือน
เดือน
ปี

ราคายางประจำปี
ปี

ความเคลื่อนไหวราคายางชนิดต่างๆ (Thailand rubber price)

เดือน สิงหาคม 2560

วัน/เดือน/ปี
ท้องถิ่น
ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
FOB.
(Bangkok)
ยางแผ่นดิบ
น้ำยางสด
(ณ โรงงาน)
ยางแผ่นดิบ
ยางแผ่นรมควัน ชั้น3
น้ำยางสด
18 สิงหาคม 2560
52.80
53.50
54.49
59.25
 
62.50
17 สิงหาคม 2560
53.10  
53.50  
55.09  
59.00  
 
62.50  
16 สิงหาคม 2560
52.10
53.00
53.63
58.50
 
61.90
15 สิงหาคม 2560
52.10  
52.50  
52.88  
58.00  
 
61.90  
11 สิงหาคม 2560
51.60
52.00
52.69
57.85
 
60.70
10 สิงหาคม 2560
51.60
51.50
53.55
55.98
 
61.90
9 สิงหาคม 2560
51.60
51.00
53.92
57.60
 
61.90
8 สิงหาคม 2560
51.10  
50.50  
52.81  
57.00  
 
60.60  
7 สิงหาคม 2560
51.60
50.00
53.55
56.40
 
60.60
4 สิงหาคม 2560
50.20
47.00
51.69
56.00
 
59.40
3 สิงหาคม 2560
49.20
46.50
50.69
55.50
 
58.60
2 สิงหาคม 2560
48.70
47.00
49.92
55.00
 
58.60
1 สิงหาคม 2560
49.20
47.00
50.67
54.38
 
58.60
31 กรกฏาคม 2560
49.20
47.00
50.55
53.38
 
58.60
27 กรกฏาคม 2560
51.60
47.00
53.19
55.99
 
60.50
26 กรกฏาคม 2560
51.60
47.00
53.28
56.56
 
61.10
25 กรกฏาคม 2560
51.20
47.00
52.58
56.18
 
60.70
24 กรกฏาคม 2560
51.20
47.00
52.88
57.10
 
60.70
21 กรกฏาคม 2560
51.20
47.00
52.88
56.08
 
61.90
20 กรกฏาคม 2560
51.20  
47.00  
53.32  
56.80  
 
61.90  
19 กรกฏาคม 2560
50.20
47.50
51.68
54.52
 
59.25
18 กรกฏาคม 2560
50.70  
47.50  
52.25  
54.92  
 
59.65  
17 กรกฏาคม 2560
49.70
46.00
51.91
54.17
 
59.20
14 กรกฏาคม 2560
48.70
44.00
50.59
52.81
 
58.15

 
ยางแผ่นดิบ  
 
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  
 
ยางแผ่นดิบ  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3  
 
น้ำยางสด  
 
FOB (Bangkok)  

หน่วย : บาท
แหล่งข้อมูล : สำนักตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
FOB (Bangkok) ส่งมอบล่วงหน้า 1 เดือน
น้ำยางสด (ท้องถิ่น) = ราคา ณ โรงงาน อ.หาดใหญ่

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683