Head
ราคายางประจำเดือน
เดือน
ปี

ราคายางประจำปี
ปี

ความเคลื่อนไหวราคายางชนิดต่างๆ (Thailand rubber price)

เดือน มีนาคม 2562

วัน/เดือน/ปี
ท้องถิ่น
ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา
ราคาสูงสุด
FOB. RSS3
(Bangkok)
ยางแผ่นดิบ
น้ำยางสด
(ณ โรงงาน)
ยางแผ่นดิบ
ยางแผ่นรมควัน ชั้น3
น้ำยางสด
Rss3 สูงสุด
ตลาดกลาง
19 มีนาคม 2562
47.20
51.00
48.98
53.25
 
53.25  
สงขลา  
56.25
18 มีนาคม 2562
46.75
50.75
48.89
53.10
 
53.10  
สงขลา  
56.00
15 มีนาคม 2562
46.50
50.75
48.12
53.00
 
53.00  
สงขลา  
55.90
14 มีนาคม 2562
46.50
50.50
48.11
52.50
 
52.50  
สงขลา  
56.65
13 มีนาคม 2562
46.50
50.50
48.10
52.15
 
52.15  
สงขลา  
56.65
12 มีนาคม 2562
46.50
50.50
48.02
52.00
 
52.00  
สงขลา  
56.50
11 มีนาคม 2562
46.20
50.25
47.77
51.50
 
51.50  
สงขลา  
55.85
8 มีนาคม 2562
46.20
50.25
47.75
51.20
 
51.20  
สงขลา  
55.55
7 มีนาคม 2562
46.20
50.00
47.91
50.60
 
50.60  
สงขลา  
55.00
6 มีนาคม 2562
46.20
48.70
47.77
51.00
 
51.00  
สงขลา  
55.50
5 มีนาคม 2562
46.20
47.70
-
50.70
 
50.70  
สงขลา  
55.20
4 มีนาคม 2562
46.20
47.20
47.70
50.20
 
50.50  
สุราษฎร์ธานี  
54.90
1 มีนาคม 2562
44.50
45.70
46.06
49.05
 
49.50  
สุราษฎร์ธานี  
53.85
28 กุมภาพันธ์ 2562
44.00
45.20
45.46
49.00
 
49.00  
สุราษฎร์ธานี  
53.50
27 กุมภาพันธ์ 2562
44.00
45.00
45.40
47.80
 
48.50  
นครศรีธรรมราช  
52.80
26 กุมภาพันธ์ 2562
43.80
44.00
45.15
48.20
 
48.20  
สงขลา  
52.25
25 กุมภาพันธ์ 2562
43.80
44.00
45.25
48.20
 
48.20  
สงขลา  
52.55
22 กุมภาพันธ์ 2562
43.50
43.50
44.73
46.75
 
47.50  
สุราษฎร์ธานี  
51.50
21 กุมภาพันธ์ 2562
43.50
43.50
44.75
47.00
 
47.30  
สุราษฎร์ธานี  
51.70
20 กุมภาพันธ์ 2562
43.30
43.00
44.30
46.39
 
46.75  
สุราษฎร์ธานี  
51.05
18 กุมภาพันธ์ 2562
42.10
42.50
43.43
46.50
 
46.50  
สงขลา  
50.35
15 กุมภาพันธ์ 2562
41.80
42.00
43.26
45.49
 
46.25  
นครศรีธรรมราช  
50.00
14 กุมภาพันธ์ 2562
41.60
41.50
43.50
45.53
 
46.15  
สุราษฎร์ธานี  
50.00
13 กุมภาพันธ์ 2562
41.80
41.00
43.37
44.93
 
46.10  
นครศรีธรรมราช  
49.80

 
ยางแผ่นดิบ  
 
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  
 
ยางแผ่นดิบ  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3  
 
น้ำยางสด  
 
Rss3 สูงสุด  
 
FOB Rss3 (Bangkok)  

หน่วย : บาท
แหล่งข้อมูล : สำนักตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา
FOB (Bangkok) ส่งมอบล่วงหน้า 1 เดือน
น้ำยางสด (ท้องถิ่น) = ราคา ณ โรงงาน อ.หาดใหญ่

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683