Head
ราคายางประจำเดือน
เดือน
ปี

ราคายางประจำปี
ปี

ความเคลื่อนไหวราคายางชนิดต่างๆ (Thailand rubber price)

เดือน พฤษภาคม 2559

วัน/เดือน/ปี
ท้องถิ่น
ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
FOB.
(Bangkok)
ยางแผ่นดิบ
น้ำยางสด
(ณ โรงงาน)
ยางแผ่นดิบ
ยางแผ่นรมควัน ชั้น3
น้ำยางสด
25 พฤษภาคม 2559
50.60
53.00
54.57
56.80
-  
56.30
24 พฤษภาคม 2559
51.10
54.00
55.45
56.59
-  
55.30
23 พฤษภาคม 2559
52.60
56.00
56.23
58.59
-  
59.30
19 พฤษภาคม 2559
56.00
58.00
58.29
60.17
-  
61.30
18 พฤษภาคม 2559
56.00
58.50
58.28
61.70
-  
61.80
17 พฤษภาคม 2559
56.30
59.00
58.73
61.90
-  
61.80
16 พฤษภาคม 2559
56.30
59.50
58.73
62.46
-  
62.55
13 พฤษภาคม 2559
56.30
60.00
58.67
62.26  
-  
62.80
12 พฤษภาคม 2559
57.00
60.50
60.19
63.56
-  
63.05
11 พฤษภาคม 2559
57.00
60.50
60.19
63.06
-  
63.05
10 พฤษภาคม 2559
56.50
61.00
59.89
62.62
-  
63.05
4 พฤษภาคม 2559
57.00
61.50
60.59
64.79
-  
63.30
3 พฤษภาคม 2559
57.00
62.00
60.15
65.25
-  
63.05
29 เมษายน 2559
58.00
62.00
60.45
64.88
-  
64.55
28 เมษายน 2559
57.75
62.00
60.17
64.50
-  
64.55
27 เมษายน 2559
57.50
62.00
60.15
64.01
-  
64.30
26 เมษายน 2559
57.00
61.00
59.47
63.21
-  
64.05
25 เมษายน 2559
56.50
60.50
58.39
62.13
-  
63.55
22 เมษายน 2559
55.50
58.00
57.27
60.82
-  
63.55
21 เมษายน 2559
55.05
58.00
57.17
60.62
-  
62.55
20 เมษายน 2559
54.10
57.50
56.05
59.15
-  
61.30
19 เมษายน 2559
52.10  
57.00  
53.85  
57.82  
-  
60.30  
18 เมษายน 2559
51.15
56.50
53.55
57.30
-  
60.05
12 เมษายน 2559
50.15
55.50
52.55
56.66
-  
60.05

 
ยางแผ่นดิบ  
 
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  
 
ยางแผ่นดิบ  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3  
 
น้ำยางสด  
 
FOB (Bangkok)  

หน่วย : บาท
แหล่งข้อมูล : สำนักตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
FOB (Bangkok) ส่งมอบล่วงหน้า 1 เดือน
น้ำยางสด (ท้องถิ่น) = ราคา ณ โรงงาน อ.หาดใหญ่

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683