Head

ราคายางประจำเดือน
เดือน
ปี

ราคายางประจำปี
ปี

ความเคลื่อนไหวราคายางชนิดต่างๆ (Thailand rubber price)

เดือน มกราคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02-4341432 ต่อ 33

วัน/เดือน/ปี
ท้องถิ่น
ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา
ราคาสูงสุด
FOB. RSS3
(Bangkok)
ยางแผ่นดิบ
น้ำยางสด
(ณ โรงงาน)
ยางแผ่นดิบ
ยางแผ่นรมควัน ชั้น3
น้ำยางสด
Rss3 สูงสุด
ตลาดกลาง
15 มกราคม 2564
55.15
51.00
56.62
61.52
61.52
สงขลา
66.70
14 มกราคม 2564
54.55
51.00
-
59.74
47.55
สุราษฎร์ธานี
65.40
13 มกราคม 2564
54.55
51.30
-
59.89
60.13
นครศรีธรรมราช
65.55
12 มกราคม 2564
54.70
52.00
56.10
59.21
59.37
นครศรีธรรมราช
65.35
11 มกราคม 2564
55.85
53.00
57.37
59.95
59.95
สงขลา
65.80
8 มกราคม 2564
56.75
52.50
58.59
62.39
62.41
นครศรีธรรมราช
67.60
7 มกราคม 2564
56.05
52.00
57.70
61.72
61.72
สงขลา
66.85
6 มกราคม 2564
55.80
51.00
-
60.56
60.56
สงขลา
66.15
5 มกราคม 2564
55.25
50.00
57.00
59.93
59.95
นครศรีธรรมราช
65.65
4 มกราคม 2564
54.35
48.50
-
59.16
59.16
สงขลา
64.85
30 ธันวาคม 2563
54.25
48.00
56.69
57.80
58.75
สุราษฎร์ธานี
64.30
29 ธันวาคม 2563
55.30
50.00
56.80
59.10
59.10
สงขลา
65.00
28 ธันวาคม 2563
56.10
51.00
57.70
60.15
60.30
สุราษฎร์ธานี
66.10
25 ธันวาคม 2563
56.40
51.00
-
61.00
61.31
สุราษฎร์ธานี
67.20
24 ธันวาคม 2563
56.05
50.50
58.00
60.57
60.57
สงขลา
66.75
23 ธันวาคม 2563
56.45
51.50
58.90
60.29
60.29
สงขลา
66.65
22 ธันวาคม 2563
58.75
53.00
60.63
62.79
62.79
สงขลา
68.55
21 ธันวาคม 2563
59.20
52.00
-
65.29
66.06
สุราษฎร์ธานี
70.45
18 ธันวาคม 2563
58.50
51.00
60.55
65.36
65.36
สงขลา
70.30
17 ธันวาคม 2563
57.70
50.50
-
64.64
64.64
สงขลา
69.60
16 ธันวาคม 2563
57.70
49.50
-
64.00
64.60
นครศรีธรรมราช
69.50
15 ธันวาคม 2563
57.00
49.00
59.73
64.00
64.10
นครศรีธรรมราช
69.05
14 ธันวาคม 2563
56.45
49.00
-
62.18
63.36
สุราษฎร์ธานี
68.25
11 ธันวาคม 2563
56.25
49.00
-
61.21
62.21
สุราษฎร์ธานี
67.35

 
ยางแผ่นดิบ  
 
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  
 
ยางแผ่นดิบ  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3  
 
น้ำยางสด  
 
Rss3 สูงสุด  
 
FOB Rss3 (Bangkok)  

หน่วย : บาท
แหล่งข้อมูล : สำนักตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา
FOB (Bangkok) ส่งมอบล่วงหน้า 1 เดือน
น้ำยางสด (ท้องถิ่น) = ราคา ณ โรงงาน อ.หาดใหญ่

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683