กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ English Version W3C

ราคายางประจำเดือน
เดือน
ปี

ราคายางประจำปี
ปี

ความเคลื่อนไหวราคายางชนิดต่างๆ (Thailand rubber price)

เดือน เมษายน 2557

วัน/เดือน/ปี
ท้องถิ่น
ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
FOB.
(Bangkok)
ยางแผ่นดิบ
น้ำยางสด
(ณ โรงงาน)
ยางแผ่นดิบ
ยางแผ่นรมควัน ชั้น3
น้ำยางสด
18 เมษายน 2557
62.30
62.00
65.03
67.19
-  
71.70
17 เมษายน 2557
62.80
63.00
-  
68.09
-  
72.70
11 เมษายน 2557
63.80
65.50
65.77
67.85
-  
73.20
10 เมษายน 2557
64.20
66.00
66.77
68.55
-  
73.50
9 เมษายน 2557
64.50
66.50
67.09
68.77
-  
73.75
8 เมษายน 2557
64.75
67.00
67.59
68.99
-  
74.25
4 เมษายน 2557
65.75
67.50
68.58
69.92
-  
74.50
3 เมษายน 2557
66.25
67.50
68.70
70.86
-  
74.75
2 เมษายน 2557
66.70
67.50
69.69
71.10
-  
75.75
1 เมษายน 2557
66.70
67.50
68.86
71.58
-  
76.00
31 มีนาคม 2557
66.40
67.50
68.68
71.30
-  
75.80
28 มีนาคม 2557
66.20
67.00
68.48
71.07
-  
75.50
27 มีนาคม 2557
66.70
67.00
68.67
70.97
-  
76.00
26 มีนาคม 2557
66.70
67.00
69.00
70.92
-  
76.00
25 มีนาคม 2557
66.25
67.00
68.60
70.77
-  
75.50
24 มีนาคม 2557
65.70
67.00
67.60
70.10
-  
74.20
21 มีนาคม 2557
65.70
67.00
67.58
70.09
-  
74.20
20 มีนาคม 2557
65.70
67.00
67.85
70.55
-  
74.50
19 มีนาคม 2557
65.25
67.00
67.65
70.39
-  
74.30
18 มีนาคม 2557
65.25  
66.50
67.51
70.07
-  
74.30
17 มีนาคม 2557
65.25
66.00
68.11
70.03
-  
75.30
14 มีนาคม 2557
64.70
66.00
67.20
69.88
-  
74.80
13 มีนาคม 2557
64.70
66.00
67.38
69.69
-  
74.30
12 มีนาคม 2557
64.25
66.00
67.07
69.33
-  
72.80

 
ยางแผ่นดิบ  
 
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  
 
ยางแผ่นดิบ  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3  
 
น้ำยางสด  
 
FOB (Bangkok)  

หน่วย : บาท
แหล่งข้อมูล : สำนักตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
FOB (Bangkok) ส่งมอบล่วงหน้า 1 เดือน
น้ำยางสด (ท้องถิ่น) = ราคา ณ โรงงาน อ.หาดใหญ่