Head
ราคายางประจำเดือน
เดือน
ปี

ราคายางประจำปี
ปี

ความเคลื่อนไหวราคายางชนิดต่างๆ (Thailand rubber price)

เดือน เมษายน 2561

วัน/เดือน/ปี
ท้องถิ่น
ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา
FOB. RSS3
(Bangkok)
ยางแผ่นดิบ
น้ำยางสด
(ณ โรงงาน)
ยางแผ่นดิบ
ยางแผ่นรมควัน ชั้น3
น้ำยางสด
20 เมษายน 2561
45.00
44.50
47.68
49.59
 
54.20
19 เมษายน 2561
44.50  
44.00  
47.02  
49.27  
 
53.85  
18 เมษายน 2561
44.20
43.00
47.00
49.00
 
53.85
11 เมษายน 2561
43.80
44.50
46.77
48.68
 
53.85
10 เมษายน 2561
43.80
44.50
46.05
48.66
 
53.85
9 เมษายน 2561
43.50
44.00
45.70
48.51
 
53.70
5 เมษายน 2561
43.50
45.00
45.66
48.22
 
53.40
4 เมษายน 2561
43.50
45.00
45.65
48.50
 
53.40
3 เมษายน 2561
43.50
45.00
45.65
48.50
 
53.40
2 เมษายน 2561
43.50  
44.50  
45.61  
48.88  
 
53.40  
30 มีนาคม 2561
43.30
44.00
45.60
48.69
 
53.20
29 มีนาคม 2561
43.30
44.00
45.55
48.37
 
53.00
28 มีนาคม 2561
42.80  
44.00  
44.90  
48.00  
 
53.00  
27 มีนาคม 2561
42.30
44.00
44.88
48.00
 
53.00
26 มีนาคม 2561
42.30
44.50
44.50
48.50
 
53.00
23 มีนาคม 2561
43.30
46.50
44.80
48.50
 
53.25
22 มีนาคม 2561
44.00
46.50
45.52
49.00
 
54.25
21 มีนาคม 2561
44.00  
47.50  
45.47  
48.30  
 
54.25  
20 มีนาคม 2561
44.30
48.00
45.66
48.70
 
54.45
19 มีนาคม 2561
44.30
48.00
45.70
48.60
 
54.45
16 มีนาคม 2561
44.75
49.50
46.24
49.03
 
54.90
15 มีนาคม 2561
44.75
49.50
46.34
49.19
 
55.10
14 มีนาคม 2561
44.75
49.50
46.17
48.88
 
54.90
13 มีนาคม 2561
44.50
49.50
46.10
48.55
 
54.75

 
ยางแผ่นดิบ  
 
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  
 
ยางแผ่นดิบ  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3  
 
น้ำยางสด  
 
FOB Rss3 (Bangkok)  

หน่วย : บาท
แหล่งข้อมูล : สำนักตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา
FOB (Bangkok) ส่งมอบล่วงหน้า 1 เดือน
น้ำยางสด (ท้องถิ่น) = ราคา ณ โรงงาน อ.หาดใหญ่

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683