Head
ราคายางประจำเดือน
เดือน
ปี

ราคายางประจำปี
ปี

ความเคลื่อนไหวราคายางชนิดต่างๆ (Thailand rubber price)

เดือน เมษายน 2560

วัน/เดือน/ปี
ท้องถิ่น
ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
FOB.
(Bangkok)
ยางแผ่นดิบ
น้ำยางสด
(ณ โรงงาน)
ยางแผ่นดิบ
ยางแผ่นรมควัน ชั้น3
น้ำยางสด
25 เมษายน 2560
66.80  
60.50  
70.07  
72.88  
 
77.00  
24 เมษายน 2560
65.90
60.00
69.27
72.52
 
76.60
21 เมษายน 2560
65.90
59.00
68.62
72.22
 
76.30
20 เมษายน 2560
64.40
59.00
67.12
70.49
 
74.60
19 เมษายน 2560
64.40
61.00
67.51
70.70
 
74.90
18 เมษายน 2560
65.90
62.50
68.39
71.99
 
76.20
12 เมษายน 2560
67.30
68.00
69.02
74.75
 
78.10
11 เมษายน 2560
67.80  
68.50  
70.02  
75.01  
 
79.20  
10 เมษายน 2560
67.80
68.00
70.23
75.79
 
80.00
7 เมษายน 2560
68.30
67.00
70.55
75.03
 
80.50
5 เมษายน 2560
68.30
66.00
70.81
74.64
 
81.70
4 เมษายน 2560
66.50
66.00
68.88
72.79
 
79.90
3 เมษายน 2560
67.30  
65.00  
69.77  
73.09  
 
80.80  
31 มีนาคม 2560
66.80
65.00
69.39
72.29
80.50
30 มีนาคม 2560
66.80  
65.00  
68.90  
71.47  
 
80.50  
29 มีนาคม 2560
66.80
65.00
69.37
71.51
 
81.50
28 มีนาคม 2560
65.80
66.50
67.53
69.82
 
81.10
27 มีนาคม 2560
65.80
68.00
67.77
68.58
 
80.00
24 มีนาคม 2560
67.80
70.00
69.99
72.19
 
81.80
23 มีนาคม 2560
68.80
71.00
70.39
72.39
 
82.30
22 มีนาคม 2560
69.80
72.00
71.33
73.59
 
83.50
21 มีนาคม 2560
71.00  
72.00  
72.77  
74.41  
 
84.35  
20 มีนาคม 2560
71.70
72.00
74.15
75.39
 
85.15
17 มีนาคม 2560
71.20
70.00
73.23
76.52
 
85.15

 
ยางแผ่นดิบ  
 
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  
 
ยางแผ่นดิบ  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3  
 
น้ำยางสด  
 
FOB (Bangkok)  

หน่วย : บาท
แหล่งข้อมูล : สำนักตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
FOB (Bangkok) ส่งมอบล่วงหน้า 1 เดือน
น้ำยางสด (ท้องถิ่น) = ราคา ณ โรงงาน อ.หาดใหญ่

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683