Head
ราคายางประจำเดือน
เดือน
ปี

ราคายางประจำปี
ปี

ความเคลื่อนไหวราคายางชนิดต่างๆ (Thailand rubber price)

เดือน กรกฏาคม 2559

วัน/เดือน/ปี
ท้องถิ่น
ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
FOB.
(Bangkok)
ยางแผ่นดิบ
น้ำยางสด
(ณ โรงงาน)
ยางแผ่นดิบ
ยางแผ่นรมควัน ชั้น3
น้ำยางสด
27 กรกฏาคม 2559
57.00
52.00
59.77
61.77
-  
64.85
26 กรกฏาคม 2559
57.00
52.00
59.39
61.49
-  
66.35
25 กรกฏาคม 2559
57.50
51.00
59.64
62.93
-  
67.85
22 กรกฏาคม 2559
57.50
51.00
59.79
63.78
-  
68.55
21 กรกฏาคม 2559
57.00
50.00
60.39
63.59
-  
67.55
15 กรกฏาคม 2559
52.60
48.00
55.77
58.77
-  
62.55
14 กรกฏาคม 2559
51.10  
47.50  
54.29  
56.99  
-  
60.05  
13 กรกฏาคม 2559
50.65
47.00
54.42
56.69
-  
58.80
12 กรกฏาคม 2559
49.70
47.00
53.09
54.89
-  
56.60
11 กรกฏาคม 2559
49.20
47.00
52.37
54.19
-  
55.85
8 กรกฏาคม 2559
48.70
46.50
51.79
53.79
-  
56.85
7 กรกฏาคม 2559
49.20
46.50
52.69
54.00
-  
57.85
6 กรกฏาคม 2559
50.10
46.50
-  
-  
-  
58.55
5 กรกฏาคม 2559
50.10
46.50
53.89
55.65
-  
59.55
4 กรกฏาคม 2559
49.70
47.00
54.47
58.11
-  
61.80
30 มิถุนายน 2559
49.20
46.50
54.19
57.31
-  
62.30
29 มิถุนายน 2559
48.20
46.50
53.18
56.51
-  
61.30
28 มิถุนายน 2559
48.20
47.00
53.83
56.49
-  
61.05
27 มิถุนายน 2559
47.70
47.00
53.29
55.05
-  
60.05
24 มิถุนายน 2559
48.70
49.50
53.53
55.09
-  
59.05
23 มิถุนายน 2559
48.70
49.00
54.39
55.99
-  
59.05
22 มิถุนายน 2559
48.20
49.00
53.99
55.55
-  
56.05
21 มิถุนายน 2559
47.70
48.50
53.89
55.69
-  
55.05
20 มิถุนายน 2559
47.70
47.50
54.14
54.89
-  
53.05

 
ยางแผ่นดิบ  
 
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  
 
ยางแผ่นดิบ  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3  
 
น้ำยางสด  
 
FOB (Bangkok)  

หน่วย : บาท
แหล่งข้อมูล : สำนักตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
FOB (Bangkok) ส่งมอบล่วงหน้า 1 เดือน
น้ำยางสด (ท้องถิ่น) = ราคา ณ โรงงาน อ.หาดใหญ่

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683