กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ English Version W3C

ราคายางประจำเดือน
เดือน
ปี

ราคายางประจำปี
ปี

ความเคลื่อนไหวราคายางชนิดต่างๆ (Thailand rubber price)

เดือน สิงหาคม 2557

วัน/เดือน/ปี
ท้องถิ่น
ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
FOB.
(Bangkok)
ยางแผ่นดิบ
น้ำยางสด
(ณ โรงงาน)
ยางแผ่นดิบ
ยางแผ่นรมควัน ชั้น3
น้ำยางสด
1 สิงหาคม 2557
55.90
56.00
57.15
59.47
-  
64.05
31 กรกฏาคม 2557
56.20
56.00
57.75
59.96
-  
64.05
30 กรกฏาคม 2557
56.40
56.00
57.80
59.96
-  
64.05
29 กรกฏาคม 2557
56.65
55.50
58.58
59.95
-  
63.80
25 กรกฏาคม 2557
56.00
55.50
57.57
59.89
-  
63.30
24 กรกฏาคม 2557
56.40
56.00
58.55
59.99
-  
63.50
23 กรกฏาคม 2557
56.40
56.50
57.91
60.16
-  
63.50
22 กรกฏาคม 2557
56.70
57.00
58.15
60.39
-  
64.25
21 กรกฏาคม 2557
57.15
57.50
58.70
61.19
-  
65.25
18 กรกฏาคม 2557
57.40
57.50
59.07
61.51
-  
65.75
17 กรกฏาคม 2557
57.00
57.50
58.40
61.35
-  
64.75
16 กรกฏาคม 2557
56.50
57.50
58.05
61.51
-  
64.05
15 กรกฏาคม 2557
56.90  
57.50
58.68  
61.71  
-  
64.45  
10 กรกฏาคม 2557
57.15
58.00
58.88
62.02
-  
64.50
9 กรกฏาคม 2557
57.15
58.00
59.05
61.99
-  
64.45
8 กรกฏาคม 2557
57.40
59.00
59.35
62.12
-  
64.70
7 กรกฏาคม 2557
57.90
60.50
59.51
62.39
-  
65.90
4 กรกฏาคม 2557
59.40
61.50
60.80
63.37
-  
66.40
3 กรกฏาคม 2557
60.10
62.00
62.26
63.69
-  
66.90
2 กรกฏาคม 2557
61.10  
63.00  
63.25  
64.88  
-  
66.90  
30 มิถุนายน 2557
61.80
63.00
63.15
66.09
-  
68.15
27 มิถุนายน 2557
62.80
63.00
64.03
66.46
-  
68.90
26 มิถุนายน 2557
62.80
63.00
64.30
66.69
-  
69.90
25 มิถุนายน 2557
62.80
63.00
64.66
66.56
-  
70.15

 
ยางแผ่นดิบ  
 
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  
 
ยางแผ่นดิบ  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3  
 
น้ำยางสด  
 
FOB (Bangkok)  

หน่วย : บาท
แหล่งข้อมูล : สำนักตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
FOB (Bangkok) ส่งมอบล่วงหน้า 1 เดือน
น้ำยางสด (ท้องถิ่น) = ราคา ณ โรงงาน อ.หาดใหญ่