กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ English Version W3C

ราคายางประจำเดือน
เดือน
ปี

ราคายางประจำปี
ปี

ความเคลื่อนไหวราคายางชนิดต่างๆ (Thailand rubber price)

เดือน สิงหาคม 2557

วัน/เดือน/ปี
ท้องถิ่น
ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
FOB.
(Bangkok)
ยางแผ่นดิบ
น้ำยางสด
(ณ โรงงาน)
ยางแผ่นดิบ
ยางแผ่นรมควัน ชั้น3
น้ำยางสด
29 สิงหาคม 2557
50.50
50.50
52.16
54.49
-  
57.20
28 สิงหาคม 2557
50.50
50.50
52.68
55.06
-  
57.20
27 สิงหาคม 2557
50.80
51.00
52.66
55.56
-  
57.45
25 สิงหาคม 2557
51.30
51.00
53.35
56.19
-  
58.50
22 สิงหาคม 2557
50.80
50.50
52.82
55.61
-  
58.00
21 สิงหาคม 2557
50.50
50.50
52.57
55.29
-  
58.00
20 สิงหาคม 2557
50.00
50.50
51.95
55.05
-  
57.90
19 สิงหาคม 2557
50.00
51.00
51.77
54.72
-  
57.80
18 สิงหาคม 2557
50.00
51.00
51.61
54.49
-  
57.80
15 สิงหาคม 2557
50.80
53.00
52.57
55.19
-  
59.05
14 สิงหาคม 2557
51.00
54.00
52.40
54.85
-  
59.05
13 สิงหาคม 2557
52.50
55.00
53.69
56.29
-  
60.30
8 สิงหาคม 2557
54.00
55.00
55.68
58.58
-  
62.80
7 สิงหาคม 2557
54.00
55.00
55.89
58.22
-  
62.80
6 สิงหาคม 2557
54.00
55.50
55.45
57.89
-  
62.80
5 สิงหาคม 2557
54.50
55.50
55.61
57.77
-  
63.05
4 สิงหาคม 2557
55.00
56.00
56.20
58.21
-  
63.55
1 สิงหาคม 2557
55.90
56.00
57.15
59.47
-  
64.05
31 กรกฏาคม 2557
56.20
56.00
57.75
59.96
-  
64.05
30 กรกฏาคม 2557
56.40
56.00
57.80
59.96
-  
64.05
29 กรกฏาคม 2557
56.65
55.50
58.58
59.95
-  
63.80
25 กรกฏาคม 2557
56.00
55.50
57.57
59.89
-  
63.30
24 กรกฏาคม 2557
56.40
56.00
58.55
59.99
-  
63.50
23 กรกฏาคม 2557
56.40
56.50
57.91
60.16
-  
63.50

 
ยางแผ่นดิบ  
 
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  
 
ยางแผ่นดิบ  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3  
 
น้ำยางสด  
 
FOB (Bangkok)  

หน่วย : บาท
แหล่งข้อมูล : สำนักตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
FOB (Bangkok) ส่งมอบล่วงหน้า 1 เดือน
น้ำยางสด (ท้องถิ่น) = ราคา ณ โรงงาน อ.หาดใหญ่