การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
โรงรมควันในจังหวัดสงขลาคึกคัก เข้าร่วมทำ GMP 41 แห่ง (7/06/60)

วันที่ 7 มิ.ย. 2560

    โรงรมควันในจังหวัดสงขลาสมัครทำ GMP กันอย่างต่อเนื่อง ทำให้กิจกรรมการปรับปรุงระบบคุณภาพโรงรมควันของสถาบันเกษตรกรคึกคัก คณะ GMP ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาได้เฝ้าติดตามการปรับปรุงโรงรมควันในทุกอำเภอของจังหวัดสงขลา และเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ได้เป็นเจ้าภาพจัดอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรจำนวน 30 คน จากอำเภอสะเดา ได้แก่ สกย. บ้านหน่ำคอก จำกัด สกย. บ้านหัวถนน จำกัด กลุ่มเพื่อนเกษตรร่วมใจ กลุ่มควนตีนร่วมใจ และกลุ่มเกษตรร่วมใจ ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยสาขาสะเดา
     คณะ GMP จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ที่เป็นวิทยากรในครั้งนี้คือ นายไมตรี มีทอง และนายวินัย วารี ทำให้สกย. และกลุ่มต่าง ๆ สนใจเป็นอย่างมากต้องการลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ จึงพร้อมใจกันสมัครเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 41 แห่ง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีสหกรณ์บางแห่งได้ทำการปรับปรุงไปบ้างแล้ว โดยคาดว่ากลางเดือนกรกฎาคมนี้ จะสามารถอบรมการทำยางแผ่นรมควันเข้าสู่มาตรฐาน GMP ในเขตจังหวัดสงขลาได้อย่างน้อย 1 แห่ง
 
เรื่อง : ไมตรี มีทอง
ภาพ : พงษ์ศักดิ์ สัมพัทธ์ตระกูล
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์