การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
พิธีมอบป้ายและใบรับรองการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP (9/11/60)

วันที่ 9 พ.ย. 2560

           เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 จากการที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางร่วมกับสถาบันวิจัยยาง ได้ส่งเสริมการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดีด้วยการใช้หลักปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสมหรือ GAP ให้กับเกษตรกรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกษตรกรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพารา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถผลิตยางก้อนถ้วยได้คุณภาพ มาตรฐาน สามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน จำหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าเดิม และในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางได้มอบหมายให้นายนิโรจน์ รอดสม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ เป็นผู้มอบป้ายติดบริเวณแปลงยางเพื่อแสดงถึงแปลงยางก้อนถ้วยที่ได้รับมาตรฐานการผลิตและมีการจัดการดูแลสวนยางได้ดีตามคำแนะนำ พร้อมกับมอบใบรับรองให้เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพารา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 25 ราย โดยมีนายสุชาตรี ทองอินทราช ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะ ร่วมในพิธีดังกล่าว
 
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : สถิตย์ มณีสาร
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์