การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง
มจพ. นำเสนอต้นแบบถนนยางพาราดินซีเมนต์ นำยางพาราสด - ยางพาราข้น เป็นส่วนประสม

วันที่ 25 พ.ค. 2561

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ผู้บุกเบิกและค้นคิดนวัตกรรมงานวิจัย "ถนนยางพาราดินซีเมนต์ (Para Rubber Soil Cement )" โดยเริ่มจากนำเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์เข้ามาเป็นส่วนผสม "เป็นหลักวิทยาศาสตร์" โดยนำยางพาราธรรมชาติ (ทั้งยางพาราสด และยางพาราข้น) มาดัดแปรโครงสร้างของยางพารา เพื่อให้ยางพาราสามารถนำมาใช้ร่วมกับ วัสดุดิน ปูนซีเมนต์ และน้ำยาดัดแปร เพื่อเป็นการก่อสร้าง/ปรับปรุงคุณสมบัติของชั้นพื้นทางของถนนด้วยวิธีแบบดินซีเมนต์ (Soil Cement) ตามมาตรฐานที่มีอยู่ ในแบบมาตรฐานดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ ของกรมทางหลวงชนบท เพื่อตอบรับกับนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันนวัตกรรม ในการนำยางพารามาแปรรูปเพื่อช่วยเหลือชาวเกษตรกรสวนยางพาราทั่วประเทศ ทั้งการใช้ยางพาราสด(จากเกษตรกรผ่านสหกรณ์) และยางพาราข้น(จากโรงงานน้ำยางข้น) ให้มากขึ้น และช่วยผลักดันราคายางที่ตกต่ำให้มีราคาเพิ่มขึ้น ตามกลไกของตลาด ซึ่ง มจพ. ได้ดำเนินการทดลองและทดสอบ "น้ำยาดัดแปร” ด้วยการก่อสร้างจริงเป็นผลสำเร็จแล้ว และมีผลทดสอบว่าสามารถนำยางพารามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการก่อสร้างปรับปรุงถนนได้จริงตามมาตรฐาน รวมไปถึงติดตามการตรวจสอบ ประเมินผลค่าต่างๆ จากภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับกรมทางหลวงชนบท เช่น ค่าการรับน้ำหนัก-UCS (ASTM D2166), ค่าความทึบน้ำ-Permeability (ASTM D2434), ค่าแรงดึง-Indirect Tensile (ASTM C496) มาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี
          "โดยจะใช้น้ำยางพาราสด 2 กิโลกรัม ตอนน้ำยาดัดแปร 0.25 ลิตรและปูนซีเมนต์ 5% ของน้ำหนักวัสดุดินซึ่งคำนวณปริมาณการใช้ในการก่อสร้างชั้นโครงสร้างถนน 1 กิโลเมตรหน้ากว้าง 6 เมตรจะใช้ยางพาราสดถึง 12,000 กิโลกรัม (12 ตัน) หรือคิดเป็นเนื้อยางแห้งถึง 4 ตัน ดังนั้น มจพ. จึงนำนวัตกรรมนี้จด อนุสิทธิบัตรเลขที่ 11828 ซึ่งได้รับตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2559 แต่เพียงผู้เดียว โดยได้นำเสนอได้ให้ทั้งภาครัฐภาค เอกชน และสื่อมวลชน ให้เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลายตามหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะช่วยผลักดันการใช้ยางพารามากถึงร้อยละ 20 - 30 ของยางพาราที่มีอยู่ และจะช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มขึ้นได้อย่างน้อย คิดเป็นเป็นร้อยละ 30 - 50 ตามกลไกของตลาดที่มีอยู่”
          "ปัจจุบันได้มีเอกชนหลายบริษัท ได้นำสูตรไปนำสารผสมเพิ่มโพลิเมอร์กับยางพาราไปส่งทดสอบ ซึ่งทาง มจพ.ไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องแต่อย่างใด ประกอบกับ มจพ. ได้มีการจดอนุสิทธิบัตรไว้แล้ว จึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการละเมิดอนุสิทธิบัตรที่ถูกต้อง อีกทั้ง ผลทดสอบของถนนยางพาราดินซิเมนต์ ทาง มจพ. ได้ต่อยอดและอ้างอิงผลทดสอบดินซิเมนต์ผสมโพลิเมอร์จาก สถาบัน Asian Institute of Technology โดย Prof. Dennes T. Bregado,Director, Asian Center of Soil Improvement and Geosynthetics (ACSIG) ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทาง มจพ. จึงขอใช้สิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมายอนุสิทธิบัตร และขอความอนุเคราะห์จากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านให้ความชอบธรรมในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ มจพ. มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะอธิบาย ชี้แจงข้อสงสัย พร้อมแสดงผลทดสอบ ผลทดลอง วิจัยพัฒนา รวมถึงอธิบายผลประโยชน์ที่เกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับต่อไปในอนาคต ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาและยกระดับความเป็นอยู่ให้กับเกษตรชาวสวนยางได้อย่างยังยืน”
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าพระนครเหนือ : ข้อมูลข่าว
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์